Nykytila

Millainen koulumme ilmastokunto on? Miten näitä asioita voidaan yhdessä selvittää? Nykytila-osion tavoitteena on kartoittaa koulun toimintakulttuuria ja vaikutuksia päästöihin ruoan, liikkeen, infran ja asenteen osalta.

Miten aloittaa kartoitus?

Tutustukaa työryhmänne kanssa osioiden tehtäviin ja pohtikaa työnjako selvitystoimenpiteiden suhteen. Työskentely tukee parhaimmillaan opetusta ja oppimista lukioarjessa. Kerätkää vastaukset  yhteen omaan tiedostoon.  Jotta saatte työnne tulokset ja oivallukset näkyviin myös muulle maailmalle, hakekaa lopuksi osaamismerkkiä sivun alaosasta palauttamalla tiedosto liitteenä. Valitkaa lisäksi vastuuhenkilö, joka päivittää tiedot nykytilasta kouluprofiiliin.

Ohjeet työskentelyyn

Valitkaa joko a tai b vaihtoehto. Voitte toteuttaa työskentelyn myös yhdistelemällä molempia.

Vaihtoehto a: Tee pikakatsastus

Koulun ilmastokunnon pikakatsastus (doc)

Koulun ilmastokunnon pikakatsastus (pdf)

Voitte käyttää oheista lomaketta apunanne arvioidessanne yleisellä tasolla koulunne ilmastokunnon nykytilaa tai pohjana ennen koulun hiilijalanjäljen laskemista laskentamallin avulla.

Vaihtoehto b: Tarkempi päästölaskenta

Hyödyntäkää työskentelyssä työkaluista löytyvää koulun hiilijalanjälkilaskuria


Kysymykset molempiin vaihtoehtoihin


OSIO I: Nykytila-arvioinnin suunnittelu

1. Linkittäkää nykytila-arviointi muuhun koulun toimintaan. Kirjatkaa ylös, miten saatte koulun nykytila-arvioinnin ja päästölaskennan osaksi koulun opetusta, toimintakulttuuria ja rakenteita. Sopikaa, kuka hoitaa kirjaukset kyseisiin koulua ohjaaviin asiakirjoihin ja milloin.

2. Laatikaa yhteinen toimintasuunnitelma:

A) pikakartoituksen ja/tai B) -päästölaskennan ja Asenne-kyselyn tekemiseen. Suunnitelman voi laatia esim. taulukkomuotoisena ja listata siihen selvitettävät muuttujat osioittain (Ruoka, Liike, Infra, Asenne) ja kirjata vastuuhenkilö(t), aikataulu, toteutustapa (kysely, tietokanta) sekä kontaktoitavat yhteistyötahot/osallistettavat tahot.

OSIO II – Nykytila-arvioinnin toteutus

3. Ruoka: a) Mikä on ruokakartoituksen tulos? b) Paljonko päästöjä kouluruokailusta tulee? Mitkä ovat merkittävimmät päästölähteet?

4. Liike: a) Mikä on Liike-kartoituksen tulos? b) Paljonko päästöjä koulumatkoista ja retkistä tulee? Mitkä ovat merkittävimmät päästölähteet?

5. Infra: a) Mikä on Infra-kartoituksen tulos? b) Paljonko päästöjä koulun infrasta tulee? Mitkä ovat merkittävimmät päästölähteet?

6. Asenne: a) Mikä on Asenne-kartoituksen tulos? b) Mikä oli Asenne-kyselyn tulos? Pohtikaa, mikä merkitys asenneilmapiirillä on koulun ilmastotyössä?

7. Mikä on koulunne nykytila tiivistettynä? Oliko tuloksissa jotain yllättävää: mitä merkittäviä ilmastotoimia on jo tehty tai tekemättä? Puuttuuko edelleen ajantasaista tietoa?

OSIO III – Yhteinen tilannekuva

8. Millä tavalla kouluanne on informoitu Ilmastolukiot-hankkeesta sekä osallistettu nykytila-arvioinnin tekemiseen?

9. Keiden yhteistyökumppaneiden kanssa olette tehneet nykytila-arviointia? Keille arvioinnista olisi hyvä viestiä? Keiden kanssa reittejä suunnitellaan yhdessä nykytilasta kohti visiota?

Työkaluja kartoitukseen

Koulun ilmastoasenne-kyselypohja (doc)

Koulun ilmastoasenne-kyselypohja (pdf)

Koulun hiililjalanjälkilaskuri

Laskentamallin tekivät hankkeen kanssa yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijat: Saara Kinnunen, Katarina Ponkilainen, Bahez Mohammed, OP Aaltonen, Matilda Lindholm ja Omid Rahi.

Jos käytät, jaat tai muokkaat laskentamallia, muistathan mainita hankkeen tekijän (Ilmastolukiot-hanke & Hämeen ammattikorkeakoulu, 2022) sekä linkin alkuperäiseen tiedostoon näille sivuille. CC-lisenssi: CC-BY.

Nykytila – Kohti Hiilineutraalia Koulua -merkki on osa Kohti Hiilineutraalia Koulua -osaamismerkkiperhettä, joka koostuu yhteensä neljästä merkistä. Se on tarkoitettu oppilaitosten tiekartan luomiseen kohti hiilineutraaliutta.

Hae osaamismerkkiä