Visio

Millaisia mahdollisuuksia koululla on muutosvoimana kohti hiilineutraalia tulevaisuutta? Ovatko kouluyhteisön ja rakenteen toimintamallit muutettavissa ja onko niille muutostarvetta? Mitkä ovat teidän koulunne vahvuudet ja jarrut ilmastotyössä? Visio-osiossa laaditaan koululle yhdessä tavoite, kuva tulevaisuuden koulusta vuonna 2030, joka innostaa koko koulua toimimaan vähähiilisyyden  puolesta.


Miten käynnistää työskentely?


Aloittakaa kokoamalla yhteen monipuolinen porukka koulun toimijoita (esim. rehtori, opettajia, opiskelijoita, muuta henkilökuntaa ja sidosryhmiä). Perehtykää yhdessä osioiden kysymyksiin ja käyttäkää osallistavia työtapoja kerätä ideoita ja ajatuksia yhteen. Kerätkää vastaukset työskentelyn päätteeksi yhteen omaan tiedostoon. Käsikirja on kirjoitettu avuksi koulun ilmastotyön teemojen (ruoka,liike,infra,asenne) taustoittamiseen ja asiantuntijuuden lisäämiseen mielenkiintoisella ja helppolukuisella otteella.  Jotta saatte ansaitsemaanne tunnustusta ilmastotyöstä, hakekaa lopuksi osaamismerkkiä palauttamalla tiedosto. Valitkaa lisäksi vastuuhenkilö, joka päivittää visionne kouluprofiiliin.

Tehtävät


Pohtikaa ja perustelkaa vastaukset seuraavien osioiden kysymyksiin.

Osio I: Visiotyön taustalla

1. Minkä takia koulunne pitäisi muuttua seuraavan kymmenen vuoden aikana?

4. Mitä pitäisi selvitä tulevan tiekarttatyöskentelyn aikana, jotta vähähiilisyyden tavoittelu koulullanne olisi ylipäänsä mahdollista?

Osio II: Vision laatiminen

5.  Koulun ilmastotyön painopisteet. Miten koulunne ruokailu, liikkuminen, infra ja asenne vuonna 2030 poikkeavat nykyhetkestä? Valitkaa jokaiseen neljään osioon painopistealueet, joita aiotte kehittää vähähiilisemmiksi vuoteen 2030 mennessä ja kirjoittakaa jokaiselle painopistealueelle muutaman lauseen visio. Huom. tarkemmat suunnitelmat tehdään seuraavassa vaiheessa, Reitit-osaamismerkissä.

6. Koulun visio: Mikä on koulunne visio kohti hiilineutraaliutta? Mihin haasteisiin ja tavoitteisiin visionne vastaa? Kuinka visio linkittyy opetussuunnitelmaan? Kuvatkaa 3-4 lauseella koulunne pitkän tähtäimen tavoitetila vuonna 2030. 

7. Koulun slogan: Mikä on koulunne voimalause matkalla kohti hiilineutraaliutta? Kirjoittakaa vision tiivistävä ja teidän kouluanne kuvaava yhden lauseen slogan ilmastotyöllenne. Vinkki: opiskelijoita voi osallistaa laatimaan logon koulunne sloganille 🙂 

Osio III: Yhteinen visio

8.

9. Millä tavalla kouluanne on informoitu Ilmastolukiot-hankkeesta sekä osallistettu vision tekemiseen? 

10. Miten viestitte visiostanne muille?

Visio – Kohti Hiilineutraalia Koulua -merkki on osa Kohti Hiilineutraalia Koulua -osaamismerkkiperhettä, joka koostuu yhteensä neljästä merkistä. Se on tarkoitettu oppilaitosten tiekartan luomiseen kohti hiilineutraalisuutta.

Hae osaamismerkkiä