17. Liikkumisen reunaehdot

Selvitä, mikä ohjaa koulun liikkumisvalintoja koulun ulkopuolelta. Perehdy valitsemaasi kohteeseen ja arvioi sen ilmastopyrkimyksiä koulun henkilökunnan avulla.

Oppiaineet

Terveystieto, yhteiskuntaoppi

Haastavuus: Taso kaksi

Käyttötarkoitus

Tehtävän voi aloittaa osana oppituntia ja tarkastella vastauksia myöhemmin. Jakamalla tehtävän osioita (1-3) eri ryhmille, saatte monipuolisempaa näkökulmaa aiheeseen ja tuettua myös opiskelijoiden vuorovaikutusosaamista.

Tavoite

Opiskelija osaa arvioida kouluun ulkopuolelta vaikuttavien tahojen ilmastopyrkimyksiä.

_______________________________________________________________________

Tehtävänanto

Lue erityisesti Käsikirjan Liike-osion joukkoliikennettä ja retkiä koskevat kappaleet sivuilla 36–38. Huom! Päästökerroin-taulukossa s. 44 on virhe. Oikein: junan keskim. päästöt 0,01.

Tarkoituksena on selvittää, mitkä eri tahot vaikuttavat koulujen liikkumisvalintoihin ja mahdollisuuksiin tehdä muutoksia kohti hiilineutraalisuutta. Näiden selvitysten pohjalta voit halutessasi suunnitella koululle muutosprojektin seuraavissa kahdessa tehtävässä

Perehdy YHTEEN seuraavista esimerkeistä.

1. Selvitä rehtorilta tai koulusihteeriltä, mikä bussiyhtiö vastaa kouluretkistänne ja mahdollisista koulumatkakuljetuksista sekä kuka päätöksen bussiyhtiön valinnasta tekee. Etsi kyseisen bussiyhtiön sivulta tietoa heidän ilmastoasenteestaan: löytyykö kalustosta esim. biokaasubusseja, onko hiilijalanjälki tiedossa, onko laadittu suunnitelmia päästöjen vähentämiselle jne. Jos et löydä tietoa, laadi yritykselle hyvin perusteltu sähköpostiviesti, jossa kysyt em. tietoja sekä millä lailla kyseinen yhtiö voisi tukea koulun päästöjen vähentämistä koulumatkojen ja retkien osalta. Selvitä rehtorilta, salliiko kunta käyttää ilmastoystävällisyyttä kriteerinä lukion valitessa kuljetuspalveluita. Analysoi saamiasi vastauksia ja laadi niistä tiivistelmä.

2. Selvitä, kuka on kuntasi kaavoituksen asiantuntija, joka vastaa esimerkiksi kävely- ja pyöräteiden tai bussireittien suunnittelusta. Laadi hänelle sähköposti, jossa kysyt, kuinka koulusi läheisten liikkumisreittien osalta on huomioitu kannustaminen vähähiilisiin vaihtoehtoihin, esim. ovatko pyörätiet hyvässä kunnossa, onko turvallista liikkua jne. Voit myös nostaa esille aiemmissa tehtävissä mahdollisesti nousseita ongelmakohtia juuri sinun koulusi ympäristössä. Kysy myös, missä vaiheessa suunnitteluun on mahdollista vaikuttaa ja voiko koulunne mahdollisesti osallistua tähän? Voisiko kunta kannustaa kouluja hiilineutraaliuteen? Analysoi saamiasi vastauksia ja laadi niistä tiivistelmä.

3. Kysy koulun kansliasta, kuinka kaukomatkojen lentomatkat (opiskelijamatkat/opettajien koulutusmatkat) sovitaan sekä kuka vastaa lentoyhtiön valinnasta. Voit myös selvittää, kenelle bonukset koulujen lentomatkoista kertyvät? Selvitä lentoyhtiön/lentoyhtiöiden sivuilta, kuinka ilmastovastuullisia ne ovat (hiilijalanjälki, päästövähennykset, vaihtoehtoiset polttoaineet)? Analysoi saamiasi vastauksia ja laadi niistä tiivistelmä.

 

Vastaaminen tapahtuu sovellutuksesta riippuen omiin muistiinpanoihin tai erilliseen tiedostoon. Tehtävä on osa Koulun ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuutta. Mikäli haluat kerätä osaamismerkkejä, tutustu ohjeisiin täältä ja hae merkkiä alta palauttamalla liitetiedosto tai linkki tiedostoon.

Hae osaamismerkkiä