18. Liikkumisvalintoja

Millaista ilmastotekoa koulusi tarvitsee kulkemisen osalta ja millaisen sinä haluaisit suunnitella? Tehtävässä tutustutaan taustoihin ja kerätään ideoita, miten kouluun liittyvää liikkumista kannattaisi kehittää ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Lopuksi valitaan kaksi kehittämisideaa jatkotyöstöä varten. 

Oppiaineet

Ideointia voidaan toteuttaa monialaisesti tai yhden oppiaineen sisällä (esim.LI2, TE1, YH1). Tehtävä kehittää monipuolisesti laaja-alaista osaamista oppiaineesta riippumatta.

Haastavuus: Taso neljä

Käyttötarkoitus

Tehtävä on mahdollista ottaa mukaan jaksolle, vaikka muita Liike-osion tehtäviä ei olisi tehty. Tällöin aikaa kannattaa varata kokonainen oppitunti, jotta Käsikirjan Liike-osioon ehtii perehtyä ennen ideointia. Yhdessä tehtävän 19 kanssa tarkempi suunnitelma laaditaan valmiiksi. Tehtävässä 39 valmiin suunnitelman toteutus voidaan käytännössä aloittaa.  

Tavoite

Opiskelija osaa innovoida itseä, koulua ja ilmastoa hyödyttäviä ratkaisuehdotuksia kouluun liikkumisen ja kouluretkien osalta.

______________________________________________________________________

Tehtävänanto   

Perehdy tarkemmin Käsikirjan Johdanto-osioon, erityisesti sivuihin 6–8, sekä selaile Liike-osiota läpi. Tee sitten tehtävät pohtien samalla oman koulusi tilannetta. Huom! Päästökerroin-taulukossa s. 44 on virhe. Oikein: junan keskim. päästöt 0,01.

a) Kartoita ideoita omasta liikkumiseen liittyvästä ilmastoteosta koulullasi. Käy läpi aiemmissa tehtävissä nousseita ongelmakohtia, alla olevia esimerkkejä tai ideoi itse oma ilmastotekosi.  Kohteena voi olla esimerkiksi koulumatkat, lähiympäristön hyödyntäminen opetuksessa tai päästökartoitus vuoden retkistä. Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä ja mihin itse haluaisit vaikuttaa? Listaa esille nousseita ajatuksia tähän.

Esimerkkejä ideoista ja teoista: Lähialueen retkikohteiden tai liikuntapaikkojen kartoitus, musikaali hyvinvoinnista, kannanotto päättäjille kevyenliikenteen väylistä, pyöränhuoltopiste koululle, vuosiohjelma koulumatkan liikkumisen lisäämiseen, taidenäyttely pyörän selästä, koulun pihan suunnittelu, koulumatkan kulkuneuvot -infonäytön suunnittelu, jne.

b)

 c) Esittele teot rehtorille tai kurssia ohjaavalle opettajalle ja kysy, mikä kyseisten tekojen tilanne on koulullasi: onko näille asioille tehty jotain, voiko nyt edetä? Pohtikaa yhdessä, mikä olisi seuraava askel: voitko edetä jommassakummassa asiassa vai täytyykö valita jokin muu teko. Valitse lopuksi yksi teko.

 d) Kirjoita selvityksistäsi lyhyt yhteenveto: toimenpideideani, tärkeys, henkilökunnan kommentit. Seuraavassa tehtävässä laadit tarkemman suunnitelman.

Vastaaminen tapahtuu sovellutuksesta riippuen omiin muistiinpanoihin tai erilliseen tiedostoon. Tehtävä on osa Koulun ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuutta. Mikäli haluat kerätä osaamismerkkejä, tutustu ohjeisiin täältä ja hae merkkiä alta palauttamalla liitetiedosto tai linkki tiedostoon.

Hae osaamismerkkiä