Visio

Visio

Tervetuloa tutustumaan pilottikoulujen Visioihin kohti hiilineutraaliutta.

Näille sivuille tehdään koosteet pilottilukioiden kouluyhteisöjen tekemistä Visioista talvella 2022. Vision laatiminen on yksi osa Tiekartta Kohti Hiilineutraalia Koulua -osaamismerkkiperhettä. Muut osat ovat Nykytilan kartoitus, Reittien laatiminen sekä kokoava Tiekartta-merkki. Tavoitteena on luoda koko koulua osallistava toimintamalli kesään 2022 mennessä.

Inspiroidu, sovella ja aloita oman koulusi korjaaminen hiilineutraaliksi koko yhteisön voimin.

Slogan

Visio

Painopisteet

Ruoka

Liike

Infra

Asenne

Tutustu kouluun »

Slogan

SamkeCO2 - Samke hiilineutraalimmaksi

Visio

Visiomme on, että koulustamme valmistuvat opiskelijat tekevät ilmaston kannalta hyviä valintoja tulevaisuudessa.

Painopisteet

Ruoka

Ruuasta tulee hiilineutraalimpaa, kun se valmistetaan isoissa erissä. Käytetään ruuan valmistamiseen mahdollisimman hiilineutraaleja raaka-aineita.

Liike

Ratikan reitistön laajeneminen mahdollistaa vähähiilisen kulkemisen kouluun. Runkolukituksen mahdollistavat pyörätelineet lisäävät pyörällä liikkumista.

Infra

Koulun katolle asennetaan aurinkopaneeleita sähkön tuottamiseksi.

Asenne

Opiskelijoiden asenteisiin vaikutetaan jakamalla visiota ja opetuksessa ilmaston tilasta annettavalla tiedolla.

Tutustu kouluun »

Slogan

Visio

Painopisteet

Ruoka

Lähiruoka, kotimainen ruoka

Liike

Maltillisuus

Infra

Kestävä käyttö, uusiutuvat energialähteet

Asenne

Pienillä teoilla on merkitystä

Tutustu kouluun »

Slogan

Visio

Painopisteet

Ruoka

Liike

Infra

Asenne

Tutustu kouluun »

Slogan

Visio

Painopisteet

Ruoka

Liike

Infra

Asenne

Tutustu kouluun »

Slogan

Visio

Painopisteet

Ruoka

Liike

Infra

Asenne

Tutustu kouluun »

Slogan

Visio

Lukioarkea ohjaa kestävään elämäntapaan kannustava resurssiviisas ja hiilineutraali toiminta. Kiertotalouden ratkaisuja hyödyntämällä materiaalit kiertävät eikä jätettä tuoteta. Energiaa saadaan uusiutuvista, fossiilittomista energialähteistä ja luonnonresursseja käytetään vastuullisesti.

Painopisteet

Ruoka

Suositaan lähiruokaa ja käytetään kouluruuan valmistuksessa paikallisia raaka-aineita. Huomioidaan kouluruuan valmistuksen hiili- ja vesijalanjälki ja pyritään niiden minimointiin. Seurataan biojätteeseen menevän ruuan määrää ja tehdään ruokahävikin määrä näkyväksi. Pyritään ruokahävikin minimointiin. Myydään kouluruokailun ylimääräruoka. Biojäte kerätään kouluruokalan lisäksi opiskelijakunnan ja henkilöstön taukotiloista.

Liike

Kannustetaan koulumatkojen kulkemiseen pyöräillen ja kävellen. Vähäpäästöiset koulukuljetukset sekä matkat koulun ulkopuolelle. Kompensoidaan matkoista aiheutuneet hiilipäästöt. Kunnan kimppasähköautot käyttöön henkilöstön työajoihin. Sähkölatauspisteet lukion parkkipaikoille.

Infra

Uusiutuvaan energiaan perustuva fossiiliton ja hiilineutraali sähkön- ja lämmöntuotanto. Lukion tilojen, laitteiden ja materiaalien optimoitu ja energiatehokas käyttö. Energian säästäminen ja energiatehokkuus. Sähkön- ja vedenkulutuksen seuraaminen ja raportointi. Jätteiden tehokas lajittelu ja keräys.

Asenne

Kestävä tulevaisuus tehdään yhdessä kunnioittaen ympäristöarvoja ja käyttämällä vastuullisesti luonnonresursseja. Lukioyhteisön toimintakulttuuri ja rakenteet ohjaavat kestävän kehityksen tavoitteiden sisäistämiseen ja toimimaan niiden mukaisesti.

Tutustu kouluun »

Slogan

Visio

Painopisteet

Ruoka

Liike

Infra

Asenne

Tutustu kouluun »