Visio

Visio

Tervetuloa tutustumaan pilottikoulujen Visioihin kohti hiilineutraaliutta.

Näille sivuille tehdään koosteet pilottilukioiden kouluyhteisöjen tekemistä Visioista keväällä 2022. Vision laatiminen on yksi osa Tiekartta Kohti Hiilineutraalia Koulua -osaamismerkkiperhettä. Muut osat ovat Nykytilan kartoitus, Reittien laatiminen sekä kokoava Tiekartta-merkki. Tavoitteena on luoda koko koulua osallistava toimintamalli kesään 2022 mennessä.

Inspiroidu, sovella ja aloita oman koulusi korjaaminen hiilineutraaliksi koko yhteisön voimin.

Slogan

Visio

Painopisteet

Ruoka

Liike

Infra

Asenne

Tutustu kouluun »

Slogan

SamkeCO2 - Samke hiilineutraalimmaksi

Visio

Visiomme on, että koulustamme valmistuvat opiskelijat tekevät ilmaston kannalta hyviä valintoja tulevaisuudessa.

Painopisteet

Ruoka

Ruuasta tulee hiilineutraalimpaa, kun se valmistetaan isoissa erissä. Käytetään ruuan valmistamiseen mahdollisimman hiilineutraaleja raaka-aineita.

Liike

Ratikan reitistön laajeneminen mahdollistaa vähähiilisen kulkemisen kouluun. Runkolukituksen mahdollistavat pyörätelineet lisäävät pyörällä liikkumista.

Infra

Koulun katolle asennetaan aurinkopaneeleita sähkön tuottamiseksi.

Asenne

Opiskelijoiden asenteisiin vaikutetaan jakamalla visiota ja opetuksessa ilmaston tilasta annettavalla tiedolla.

Tutustu kouluun »

Slogan

Huominen yhdessä-toimi tänään

Visio

Raudaskylän lukio on yhteisöllinen opiskelupaikka, jossa huomioidaan kestävä kehitys ekologisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti

Painopisteet

Ruoka

Lähiruoka, kotimainen ruoka

Liike

Maltillisuus ja harkitsevuus

Infra

Kestävä käyttö, uusiutuvat energialähteet

Asenne

Pienillä teoilla on merkitystä

Tutustu kouluun »

Slogan

Visio

Painopisteet

Ruoka

Liike

Infra

Asenne

Tutustu kouluun »

Slogan

Visio

Painopisteet

Ruoka

Liike

Infra

Asenne

Tutustu kouluun »

Slogan

Älä hiilly!

Visio

2030 vuonna Kuusamon lukio on matkalla kohti hiilineutraaliutta. Meillä on konkreettista tietoa koulun hiilijalanjäljestä ja keinoista vaikuttaa siihen. Visio linkittyy osaksi Kuusamon lukion kestävän kehityksen oppimispolkua.

Painopisteet

Ruoka

Kasvisruoan syöminen on lisääntynyt. Ruokalan järjestelyt tukevat kasvisruoan suosimista. Jätehuolto on laitettu ajan tasalle. Ruokahävikkiä ei ole.

Liike

Lihasvoimalla liikkumiseen kannustetaan. Etäyhteyksiä hyödynnetään järkevästi.

Infra

Kaikki koulun valot on vaihdettu ledeihin. Koulun käyttöaste on huomattavasti nykyistä korkeampi, myös iltaisin. Koulun katolla aurinkopaneelit tuottavat osan sähköstä.

Asenne

Asenne on kaikkein keskeisin näistä osa-alueista, koska ilman sitä muihin osa-alueisiin vaikuttaminen on lähes mahdotonta. Koulussa tulee luoda asenne, että omilla valinnoillaan voi vaikuttaa, mutta vastuu muutoksesta ei voi olla pelkästään yksilön vastuulla. Vaikuttamalla olemassa oleviin rakenteisiin voidaan saavuttaa parempia tuloksia.

Tutustu kouluun »

Slogan

Visio

Lukioarkea ohjaa kestävään elämäntapaan kannustava resurssiviisas ja hiilineutraali toiminta. Kiertotalouden ratkaisuja hyödyntämällä materiaalit kiertävät eikä jätettä tuoteta. Energiaa saadaan uusiutuvista, fossiilittomista energialähteistä ja luonnonresursseja käytetään vastuullisesti.

Painopisteet

Ruoka

Suositaan lähiruokaa ja käytetään kouluruuan valmistuksessa paikallisia raaka-aineita. Huomioidaan kouluruuan valmistuksen hiili- ja vesijalanjälki ja pyritään niiden minimointiin. Seurataan biojätteeseen menevän ruuan määrää ja tehdään ruokahävikin määrä näkyväksi. Pyritään ruokahävikin minimointiin. Myydään kouluruokailun ylimääräruoka. Biojäte kerätään kouluruokalan lisäksi opiskelijakunnan ja henkilöstön taukotiloista.

Liike

Kannustetaan koulumatkojen kulkemiseen pyöräillen ja kävellen. Vähäpäästöiset koulukuljetukset sekä matkat koulun ulkopuolelle. Kompensoidaan matkoista aiheutuneet hiilipäästöt. Kunnan kimppasähköautot käyttöön henkilöstön työajoihin. Sähkölatauspisteet lukion parkkipaikoille.

Infra

Uusiutuvaan energiaan perustuva fossiiliton ja hiilineutraali sähkön- ja lämmöntuotanto. Lukion tilojen, laitteiden ja materiaalien optimoitu ja energiatehokas käyttö. Energian säästäminen ja energiatehokkuus. Sähkön- ja vedenkulutuksen seuraaminen ja raportointi. Jätteiden tehokas lajittelu ja keräys.

Asenne

Kestävä tulevaisuus tehdään yhdessä kunnioittaen ympäristöarvoja ja käyttämällä vastuullisesti luonnonresursseja. Lukioyhteisön toimintakulttuuri ja rakenteet ohjaavat kestävän kehityksen tavoitteiden sisäistämiseen ja toimimaan niiden mukaisesti.

Tutustu kouluun »

Slogan

Hiiletön HaLu!

Visio

HaLusta lähdetään aktiivisena ja ilmastotietoisena kansalaisena maailmalle. HaLulaisten asenteena on että yksilön valinnoilla on merkitystä, ja yksilön esimerkki rohkaisee muita.

Painopisteet

Ruoka

1) Ruokahävikin minimoiminen 2) kasvisruoan ja vegaanisen ruoan lisääminen

Liike

1) lentoliikenteen minimoiminen + päästöt kompensoidaan 2) työnantaja tukee työmatkapyöräilyä; mahdollistaa ja tukee sähköautojen lataamista 3) kannustetaan ja tuetaan opiskelijoita lisäämään pyöräilyä, julkista liikennettä ja kimppakyytejä

Infra

1) talo kuluttaa vähemmän sähköä 2) talon sähkön, lämmityksen ja veden kulutusta voidaan seurata reaaliajassa 3) aurinkopaneelit; käyttö myös opetuksessa 4) taloon kalustoa hankittaessa hankintakriteerinä ilmastonäkökulma ja kierrätettävyys 5) HaLu tuottaa jätettä vähemmän + jätteet kierrätetään tehokkaammin

Asenne

1) Lukion kaikessa toiminnassa otetaan ilmastonäkökulma huomioon 2) opiskelijoiden aktivoiminen

Tutustu kouluun »