8. Ruokailun suositukset

Mikä määrittelee ruokalistan sisällön? Kouluruokailua ohjaavat suositukset, mutta mitä muuta ruokaloissa täytyy ottaa huomioon ruokalistaa laatiessa? Tässä tehtävässä perehdyt erilaisiin ruokailua ohjaaviin tekijöihin.

Oppiaineet

Terveystieto, yhteiskuntaoppi

Haastavuus: Taso kaksi

Käyttötarkoitus

Sopii tehtäväksi oppitunnille tai kotiin.

Tavoite

Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä ja tarkastella kouluruokailua monipuolisesti eri näkökulmista.


Tehtävänanto

Tutustu oheisten materiaalien kautta, miten eri tekijät vaikuttavat kouluruokailun toteuttamiseen ja sen päästöihin.

a) Kouluruokailun suositukset  (sivut 21-23).

Tuo aineiston perusteella esille vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Millaista kouluruoan pitäisi olla? Millä tavoin kestävää kehitystä edistetään ruokapalvelujen käytännöissä? Mitkä käytännöt vähentävät hiilidioksidipäästöjä? Arvioi lopuksi, näkyvätkö suositukset koulullanne.

b) Lue Käsikirjan Ruoka-osiosta sivut 12-13. Mikä on tällä hetkellä ruokasuositusten ohella merkittävin hankintapäätöksiin vaikuttava tekijä?

c) Jos kasvisruoka on halvempaa ja terveellisempää, miksi sitä ei tarjota joka päivä? Lue oheisesta opinnäytteestä sivut 54-58 ja listaa jännitteitä nostavat asiat perusteluineen.

Vastaaminen tapahtuu sovellutuksesta riippuen omiin muistiinpanoihin tai erilliseen tiedostoon. Tehtävä on osa Koulun ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuutta. Mikäli haluat kerätä osaamismerkkejä, tutustu ohjeisiin täältä ja hae merkkiä alta palauttamalla liitetiedosto tai linkki tiedostoon.

Hae osaamismerkkiä