7. Ruokailun avainluvut

Kuinka suuret päästöt tulevat koko viikon kouluruoista? Kuinka suuri merkitys kasvisruoan ja hävikin määrien muutoksilla on hiilijalanjälkeen? Tässä tehtävässä selvitetään keskiarvo viikon kouluruoan hiilijalanjäljestä valmiin laskurin avulla sekä arvioidaan vähennysten merkitystä.  

Oppiaineet

Biologia, fysiikka, maantiede, matematiikka

Haastavuus: Taso kaksi

Käyttötarkoitus

Sopii tehtäväksi oppitunnille tai kotiin. Yhdessä tehtävän 6 kanssa sopivat kokonaiseksi oppitunnin rakenteeksi ja tutkimustehtäväksi jaksolle.  

Tavoite

Opiskelija osaa analysoida koulunsa ruokailusta aiheutuvia päästöjä ja päästövähennysten merkitystä.


Tehtävänanto   

Lue pohjustuksena Käsikirjan Ruoka-osion sivut 16-17 (Hiilijalanjäljen laskeminen on mahdollista).  

Laske koulusi viikon lounaiden hiilijalanjälki ja mahdollisuus päästövähennyksiin Turun ruokapalveluiden ja Suomen ympäristökeskuksen tuottamaan hiilijalanjälkilaskurin avulla. Koska keittiön energiankulutuksen ja kuljetuksen päästöjen osuus ruokapalvelun päästöistä on pieni, käytetään niiden kohdalla valmiita oletuksia ja perehdytään tässä kasvisruoan ja hävikin määrään tarkemmin.  

Etene laskurin käytössä seuraavassa numerojärjestyksessä (1-3) ja hyödynnä apuna kuvallista ohjetta.

1.Avaa Excelissä toimiva http://www.turku.fi/ruokapalvelut/laskuri ja sieltä välilehti Laskuri. Tallenna tiedosto itsellesi eri nimellä.

2. Lisää laskuritiedostoon 

 – Koulusi ruokailijoiden määrä (Laskuri-välilehden yläosaan). Jos tämä ei ole tiedossa, arvioi luku koulun oppilasmäärän perusteella.  

– Kasvisruoan osuus tarjotusta ruoasta ja hävikkiin päätyvän ruoan osuus (vetopalkki alempana Excelissä). Jos hävikkiä ei koulussasi mitata, käytä Suomen koulujen keskiarvoa (20 %). 

3.Vertaa oletusarvoja ja oman koulusi tilannetta: 

Vetovalikon alla näet pylväsdiagrammin, jossa on sekä vertailun lähtötilanne, eli oletusarvoihin perustuvan hiilijalanjälki, että oman koulusi ruokaan liittyvän hiilijalanjälki. Ympyrädiagrammista näet vielä päästöjen jakauman. Paljonko on ruoan osuus päästöistä? Entä hävikin?

4. Vertaa koulusi ruokapalvelun nykyistä hiilijalanjälkeä tilanteeseen, jossa kasvisruoan osuus tuplataan ja hävikki puolitetaan. Vaihda siis vetovalikoista kasvisruoan osuus tuplaksi ja hävikin osuus puolikkaaksi. Paljonko päästöt vähenevät verrattuna nykytilanteeseen (tonneina, tCO2/vuosi)?

5. Miksi ruoan hiilijalanjälkeä ei voida laskea nollaan? Millainen vaikutus tällä on koulun hiilineutraaliustavoitteen kannalta?

Vastaaminen tapahtuu sovellutuksesta riippuen omiin muistiinpanoihin tai erilliseen tiedostoon. Tehtävä on osa Koulun ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuutta. Mikäli haluat kerätä osaamismerkkejä, tutustu ohjeisiin täältä ja hae merkkiä alta palauttamalla liitetiedosto tai linkki tiedostoon.

Hae osaamismerkkiä