9. Ruokavalintoja

Kuinka teidän koulunne ruokailua voisi kehittää ilmastoystävällisempään suuntaan? Tässä tehtävässä pohditaan ja kerätään ideoita, miten koulusi ruokapalveluita kannattaisi kehittää ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Lopuksi valitaan kaksi kehittämisideaa jatkotyöstöä varten.

Oppiaineet

Ideointia voidaan toteuttaa monialaisesti tai yhden oppiaineen sisällä (esim. GE1,BI3,KE2,TE1, YH1). Tehtävä kehittää monipuolisesti laaja-alaista osaamista oppiaineesta riippumatta.

Haastavuus: Taso neljä

Käyttötarkoitus

Tehtävä on mahdollista ottaa mukaan jaksolle, vaikka muita Ruoka-osion tehtäviä ei olisi tehty. Tällöin aikaa kannattaa varata kokonainen oppitunti, jotta Käsikirjan Ruoka-osioon ehtii perehtyä ennen ideointia. Yhdessä tehtävän 10 kanssa tarkempi suunnitelma laaditaan valmiiksi. Tehtävässä 39 valmiin suunnitelman toteutus voidaan käytännössä aloittaa.  

Tavoite

Opiskelija osaa innovoida ilmastoa, koulua ja itseä hyödyttäviä ratkaisuehdotuksia.

______________________________________________________________________

Tehtävänanto   

Perehdy tarkemmin Käsikirjan Johdanto-osioon, erityisesti sivuihin 6–8, sekä kertaa Ruoka-osio läpi. Tee sitten tehtävät pohtien samalla oman koulusi tilannetta. 

a) Kartoita ideoita omasta ruoka-aiheisesta ilmastoteosta. Käy läpi aiemmissa tehtävissä nousseita ongelmakohtia, alla olevia esimerkkejä tai ideoi itse oma ilmastotekosi. Kohteena voi olla esimerkiksi raaka-ainevalinnat, ruokahävikki, ruokaviestintä tai ruoan ympäristövaikutusten opiskelu. Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä ja mihin itse haluaisit vaikuttaa? Listaa esille nousseita ajatuksia. 

Esimerkkejä ideoista: kauramaitotuki, kasvisruokatuki, palkinto hävikin vähentämisestä, ilmastotuunattu viikkomenu, uudet ilmastoreseptit, linjaston uudelleen järjestely, uusi ruoantuotantotapa koululle (ks. merkki nro 4 Ruokavisioita), uusi yhteistyötaho jne.

Esimerkkejä toteutustavoista: kuntalaisaloite, yhteydenotto ruokalaan, koulun johtoon tai kunnan päättäviin tahoihin, kysely opiskelijoille/lähiseudun viljelijöille jne., somejulkaisu/-kampanja, keskustelutilaisuus, koulutuspäivä, vanhempainiltaan esitys, lyhytelokuva, taidenäyttely, sovellus, tekninen ratkaisu jne. 

b) Valitse kaksi kehittämiskohdetta – valitset niistä kartoituksen jälkeen toisen tarkempaan suunnitteluun. Kirjoita molemmista muutaman lauseen kuvaus. Miksi tämä teko olisi tärkeä koulullanne? Miten se vaikuttaisi päästöihin? Miten sen toteuttaisit?

 c) Esittele teot rehtorille tai kurssia ohjaavalle opettajalle ja kysy, mikä kyseisten tekojen tilanne on koulullasi: onko näille asioille tehty jotain, voiko nyt edetä? Pohtikaa yhdessä, mikä olisi seuraava askel: voitko edetä jommassakummassa asiassa vai täytyykö valita jokin muu teko. Valitse lopuksi yksi teko.

 d) Kirjoita selvityksistäsi lyhyt yhteenveto: toimenpideideani, tärkeys, henkilökunnan kommentit. Seuraavassa tehtävässä laadit tarkemman suunnitelman.

Vastaaminen tapahtuu sovellutuksesta riippuen omiin muistiinpanoihin tai erilliseen tiedostoon. Tehtävä on osa Koulun ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuutta. Mikäli haluat kerätä osaamismerkkejä, tutustu ohjeisiin täältä ja hae merkkiä alta palauttamalla liitetiedosto tai linkki tiedostoon.

Hae osaamismerkkiä