41. Viestinviejät

Kenen kanssa koulujen ilmastotyötä kannattaa edistää? Tässä tehtävässä esittelet koulusi ilmastokuntoa ja pohdit sen kehittämistä.

Oppiaineet

Äidinkieli, kuvataide, musiikki

Käyttötarkoitus

Tehtävää voidaan käyttää ilmastoviestinnän harjoittelemisessa, vaikka kaikkia aikaisempia tehtäviä ei olisi tehty.

Haastavuus: Taso neljä

Tavoite

Opiskelija osaa viestiä koulunsa ilmastoasioiden nykytilasta sekä kehittää sitä yhteistyössä eri tahojen kanssa.


Tehtävänanto

Käytä edellisen tehtävän (40) yhteenvetoa pohjana esityksesi suunnittelussa ja luovuuttasi asian esille tuomisessa. Hyödynnä myös aiemmista tehtävistä tuttuja viestinnän ja vuorovaikutuksen taitoja. Tee sitten seuraava tehtävän vaihtoehdoista yksi.

Pohdi erityisesti, mitkä ovat kyseisen kohderyhmän mahdollisuudet vaikuttaa yhteisötasolla, ei yksilönä, koulun hiilineutraaliuteen. Pyri saamaan konkreettisia ratkaisuehdotuksia siitä, miten voisitte edetä kohti hiilineutraalisuutta teidän koulussanne hyödyntäen eri tahojen vahvuuksia. Muista, että sinun ei tarvitse olla asiantuntija kaikessa, vaan toimia esim. viestinviejänä ja herättelijänä.

Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista: 

Vastaaminen tapahtuu sovellutuksesta riippuen omiin muistiinpanoihin tai erilliseen tiedostoon. Tehtävä on osa Koulun ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuutta. Mikäli haluat kerätä osaamismerkkejä, tutustu ohjeisiin täältä ja hae merkkiä alta palauttamalla liitetiedosto tai linkki tiedostoon.

Hae osaamismerkkiä