42. Koulun ilmasto-osaaja

Miten koulun hiilijalanjälkeä voidaan pienentää mahdollisimman tehokkaasti? Mitä ovat koulusi ja sinun ilmastovahvuudet?

Haastavuus: Taso kolme

Käyttötarkoitus

Tehtävä tiivistää kaikista osioista (Ruoka, Liike, Infra ja Asenne) tehtyjä havaintoja koulun ja oman roolin osalta. Käyttö on mielekästä opetuksessa ainoastaan, jos olette tehneet aikaisempia tehtäviä eri teemoista.

Tavoite

Opiskelija ymmärtää ilmastonmuutoksen hillinnän merkityksen, mittakaavan ja keinot koulukontekstissa eri osioista: Liike, Ruoka, Infra ja Asenne. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan käytännössä sekä viestiä niistä muille.


Tehtävänanto

Olet nyt käynyt läpi Koulun Ilmasto-osaaja-kokonaisuudesta kaikki paitsi viimeisen, kokoavan tehtävän. Onnea jo tässä vaiheessa! Selaile aikaisemmin tekemiäsi tehtäviä ja vastaa sitten seuraaviin kysymyksiin. Voit myös lukea lopuksi vielä kappaleen Edessä on jälleenrakennuksen aika, sivulta 96–98.

1. Kerro lyhyesti, mitkä ovat mielestäsi sinun koulusi hiilineutraaliuden kannalta merkittävimmät toimenpiteet. Edustavatko ne tasaisesti eri osa-alueita (Ruoka, Liike, Infra ja Asenne) vai korostuuko joku muita enemmän? Onko jokin ilmastoon liittyvä asia koulullanne muuttunut aikana, jona suoritit Koulun Ilmasto-osaaja-kokonaisuuden? Tiivistä parilla lauseella sinun koulusi suurimmat vahvuudet ja tärkeimmät kehittämisen kohdat ilmastoasioissa vuoteen 2030 peilattuna.

Tehtävä on osa Koulun ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuutta. Mikäli haluat kerätä osaamismerkkejä, tutustu ohjeisiin täältä ja hae merkkiä alta palauttamalla liitetiedosto tai linkki tiedostoon. Huomioi kuitenkin, että tämän supermerkin saaminen edellyttää, että kaikista aikaisemmista tehtävistä (1-41) on myös haettu osaamismerkkiä. 

Hae osaamismerkkiä