38. Yhteenveto: Asenne

Miten asenne vaikuttaa koulun ilmastotoimintaan? Tässä osiossa tiivistät koko Asenne-osion havaintojasi koulusi ja oman roolisi osalta.

Oppiaineet:

Äidinkieli, yhteiskuntaoppi, psykologia

Haastavuus: Taso kolme

Käyttötarkoitus:

Tehtävän on tarkoitus koota aikaisemmissa Asenne-osion tehtävissä hankittua osaamista. Mikäli aikaisempi tehtäviä ei ole tehty, voidaan sitä käyttää  asenneilmapiirin, eri tahojen roolien ja ilmastoviestinnän laadun merkitystä tiivistävänä tehtävä ja arvioinnin tukena. Aikaa kannattaa tällöin varata Käsikirjan Asenne-osion lukemiseen.

Tavoite:

Opiskelija tunnistaa kouluyhteisön asenteen ja toimintakulttuurin merkityksen päästövähennyksissä sekä asenteiden taustalla vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa arvioida nykykoulua tulevaisuudesta käsin ja kriisien merkitystä muutosten mahdollistajana kouluissa. Opiskelija osaa arvioida ilmastoasioiden näkyvyyttä koulun viestinnässä ja suhteessa todellisiin tekoihin. Opiskelija harjaantuu käymään dialogista ja rakentavaa keskustelua ilmastoasioista.


Tehtävänanto

Kysymykseen vastaamisen pohjana toimii aikaisemmissa tehtävissä (30-37) hankittu osaaminen ja Käsikirjan Asenne-osio.

1. Kuvaile lyhyesti, mikä merkitys opiskelijoiden, opettajien ja koulun muun henkilökunnan asennoitumisella on koulun ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Millä tavoin koulun ilmapiiriä voidaan muuttaa avoimemmaksi ilmastotoimille?

2. Mitkä ovat tärkeimmät keinot, joilla voit itse vaikuttaa ilmastonmuutosta koskevan keskustelu- ja toimintakulttuurin edistämiseen koulullasi?

Tehtävä on osa Koulun ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuutta. Mikäli haluat kerätä osaamismerkkejä, tutustu ohjeisiin täältä ja hae merkkiä alta.Palauta tällöin vastaukset liitetiedostona tai linkkinä tiedostoon. Tästä tehtävästä merkin saamisen edellytyksenä on, että kaikista edeltävistä Asenne-osion tehtävistä (30-37) on myös haettu osaamismerkki. 

Hae osaamismerkkiä