37. Todelliset teot

Onko sanojen ja tekojen välillä ristiriitaa koululla? Miksi mikään ei muutu, vaikka ilmasto periaatteessa näkyisi koululla? Tehtävä toimii jatkona Koulun ilmasto-asenne-tehtävälle numero 37.

Oppiaineet

Äidinkieli, elämänkatsomustieto, opinto-ohjaus, yhteiskuntaoppi

Haastavuus: Taso kolme

Käyttötarkoitus

Tehtävä kannattaa tehdä yhdessä tehtävän numero 36 kanssa esim. kahdella peräkkäisellä oppitunnilla. Kysymyksiä voidaan pohtia itsenäisesti tai ryhmissä.

Tavoite

Opiskelija osaa arvioida koulun ilmastoviestintää suhteessa todellisiin tekoihin.


Tehtävänanto

Perehdy tarkemmin Asenne-osioon, erityisesti koulun asennetta koskeviin kappaleisiin sivuilla 76–84.

1. Pohdi aiemman tehtävän selvitystyön perusteella, miten ilmastotyö mielestäsi onnistuu koululla? Arvioi laskivatko nämä tapahtumat/kannanotot/viestit koulusi hiilijalanjälkeä? Onko niissä selkeä kohderyhmä eli onko ne kohdistettu esim. yksilön, koulun vai koko yhteiskunnan muuttamiseen? Ovatko ne ilmasto- vai muuta vastuullisuustyötä? Vastaus n. 100 sanaa.

Vastaaminen tapahtuu sovellutuksesta riippuen omiin muistiinpanoihin tai erilliseen tiedostoon. Tehtävä on osa Koulun ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuutta. Mikäli haluat kerätä osaamismerkkejä, tutustu ohjeisiin täältä ja hae merkkiä alta palauttamalla liitetiedosto tai linkki tiedostoon.

Hae osaamismerkkiä