36. Koulun ilmastoasenne

Miten ilmasto näkyy koulullasi? Kulkeeko tieto vain koulun sisällä vai kerrotaanko ilmastoasioista myös muille? Tässä tehtävässä kartoitat koulusi ilmastoasennetta viestinnän ja näkyvyyden kannalta.

Oppiaineet

Äidinkieli, yhteiskuntaoppi

Haastavuus: Taso kaksi

Käyttötarkoitus

Sopii tehtäväksi oppitunnin osana. Tehtävät voidaan tehdä pari- tai ryhmätyönä ja koota lopuksi ajatukset yhteen kaikkien kesken.

Tavoite

Opiskelija osaa analysoida ilmastoasioiden näkymistä koululla.


Tehtävänanto

Perehdy tarkemmin Asenne-osioon, erityisesti koulun asennetta koskeviin kappaleisiin sivuilla 76–81 ja Pidä ääntä-kappaleeseen sivulla 93.

3. Mitkä ilmastoon liittyvät asiat pysyvät koulun sisällä? Kuten edellä, jos et löytänyt mitään, voit kirjata ylös ilmastoon liittyviä asioita, joita tehdään, mutta joita et löydä mistään kirjattuna. Vastaus ranskalaisin viivoin.

Vastaaminen tapahtuu sovellutuksesta riippuen omiin muistiinpanoihin tai erilliseen tiedostoon. Tehtävä on osa Koulun ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuutta. Mikäli haluat kerätä osaamismerkkejä, tutustu ohjeisiin täältä ja hae merkkiä alta palauttamalla liitetiedosto tai linkki tiedostoon.

Hae osaamismerkkiä