34. Rivien väleissä

Kuinka tunteet ja tarpeet vaikuttavat ihmisen toimintaan? Miten argumentoida väitteitä? Tässä tehtävässä perehdyt mielipidekirjoituksen kautta ilmastoasenteiden taustoihin ja harjoittelet niihin reagoimista.

Oppiaineet

Äidinkieli, elämänkatsomustieto, filosofia, kielet, psykologia, terveystieto, uskonto

Kielissä (esim. ENA4, RUB12) voitte kirjoittaa tehtävän kohdassa 4 vastineen englanniksi tai ruotsiksi.

Haastavuus: Taso kaksi

Käyttötarkoitus

Sopii tehtäväksi kotiin tai oppitunnille.

Tavoite

Opiskelija osaa eritellä ilmastoasenteiden taustalla vaikuttavia tunteita ja tarpeita. Opiskelija osaa analysoida argumenttien perusteluja ja laatua sekä vastata niihin rakentavasti.

_______________________________________________________________________

Tehtävänanto

Lue lukiolaisen mielipidekirjoitus ”Valkoinen, hetero lihaa syövä heteromies on syrjitty”. Perehdy sitten erityisesti Asenne-osion kappaleisiin tunne-, argumentointi- ja viestintätaidoista sivuilla 84–89 ja 93–94 . Voit myös halutessasi kerrata tai tutustua Ruoka-osioon. Vastaa sitten kysymyksiin.

1. Ilmastonmuutos on myös identiteettiin ja elämäntapaan menevä kysymys.

Ilmastoasiat herättävät monenlaisia tunteita, joista voi olla vaikeaa puhua, niin nuorilla kuin aikuisilla. Omien ja muiden tunteiden kanssa on kuitenkin mahdollista oppia elämään, mutta ensin ne pitäisi kohdata. Tässä tehtävässä kuvittelet, miltä Makesta tuntuu. Perehdy tunnesanalistaan ja listaa Maken tunteita tai täydennä seuraavat esimerkkilauseet. 

– Makea turhauttaa, kun …

– Makea hymyilyttää, kun …

– Make kokee olevansa tärkeä, kun …

– Make on surullinen, kun …

2.

Esimerkkejä tarpeista: arvostus, elämän rikastuttaminen, ennakoitavuus, helppous, huolenpito, huomioiduksi tuleminen, toisen huomioiminen, informaatio, itseilmaisu, jatkuvuus, järjestys, kiitollisuus, kunnioitus, kuulluksi tuleminen, toisen kuuleminen, luottamus, luovuus, merkityksellisyys, myötätunto, oppiminen, osallisuus, pätevyys, rehellisyys, reiluus, selkeys, suojeleminen, toisen hyvinvoinnin edistäminen, toivo, turva, vakaus, valinta, valta, vapaus, varmuus, vastuu, vuorovaikutus, yhteistyö, ymmärtäminen

3.

4.

Vastaaminen tapahtuu sovellutuksesta riippuen omiin muistiinpanoihin tai erilliseen tiedostoon. Tehtävä on osa Koulun ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuutta. Mikäli haluat kerätä osaamismerkkejä, tutustu ohjeisiin täältä ja hae merkkiä alta palauttamalla liitetiedosto tai linkki tiedostoon.

Hae osaamismerkkiä