28. Rakenteellisia tekoja

Kuka toteuttaisi teon? Tässä tehtävässä on tarkoitus laatia aikaisemman tehtävän (27) ideointien pohjalta niin hyvä suunnitelma koulurakenteeseen ja hankintoihin liittyvästä ilmastoteosta, että joku muukin voisi sen toteuttaa. 

Oppiaineet

Suunnittelu voidaan toteuttaa monialaisesti tai oppiaineen sisällä. Tehtävä kehittää monipuolisesti laaja-alaista osaamista oppiaineesta riippumatta ja antaa tilaa myös luovalle ilmaisulle.

Haastavuus: Taso neljä

Käyttötarkoitus

Tehtävään kannattaa varata ainakin yksi oppitunti. Jos aikaisempia Infra-osion tehtäviä ei ole tehty,  aikaa kannattaa käyttää Käsikirjan Johdanto ja Infra-osioiden läpikäyntiin sekä tekojen ideointiin. Yhdessä tehtävien 27 ja 39 kanssa sopivat laajemmaksi projektityöksi.

Tavoite

Opiskelija osaa laatia suunnitelman koulurakenteen päästöihin liittyvästä ilmastoteosta.

_______________________________________________________________________

Tehtävänanto

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Nyt pääset itse suunnittelemaan ja tehtävässä 39 valitset yhden tehdyistä suunnitelmista (joko ruoka,liike,infra tai asenne -osiosta), jota viet koulun käytäntöön. Voit käyttää tukenasi Käsikirjan Johdanto- ja Infra-osioita. 

Suunnittele seuraavien kysymysten tai esimerkiksi käsitekartan avulla: 

1. Laadi tarkempi kuvaus valitsemallesi ilmastoteolle: kuka, mitä, milloin, miten, missä?

2. Perustele ilmastotekosi tarkoitus: miksi? Miksi juuri tämä teko on sinun mielestäsi tärkeä teidän koulullanne? Muista lähdekritiikki.

3. Arvioi, millä lailla teko vähentäisi päästöjä. Kuinka teko lisää sinun positiivista hiilikädenjälkeäsi eli miten teko vähentää koko koulun päästöjä? Arvioi päästöjä esim. koulun hiilijalanjälkilaskurin avulla.

4. Vaikuttaminen ja ilmastoteot koskettavat aina myös muita ihmisiä. Mieti, mikä on kohderyhmäsi ja kuinka viesti leviäisi kohderyhmällesi parhaiten. Kuinka teosta tulisi pysyvä osa koulusi toimintaa? Kuinka tieto teosta voitaisiin levittää muihin kouluihin tai organisaatioihin? Arvioi vaikuttavuutta yksittäiselle lukiolaiselle, koulullenne ja kaupungille.

5. Pohdi, kenen kanssa ilmastoteon toteutuksessa voisi tehdä yhteistyötä niin kouluyhteisössä kuin sen ulkopuolella.

6. Laadi aiempien vastaustesi avulla ilmastoteostasi mahdollisimman kattava ja selkeä suunnitelma koulusi yhteiseen käyttöön, n. 1 sivu. Voit käyttää suunnitelmasi väliotsikoina esimerkiksi tämän tehtävän kysymyksiä.

Vastaaminen tapahtuu sovellutuksesta riippuen omiin muistiinpanoihin tai erilliseen tiedostoon. Tehtävä on osa Koulun ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuutta. Mikäli haluat kerätä osaamismerkkejä, tutustu ohjeisiin täältä ja hae merkkiä alta palauttamalla liitetiedosto tai linkki tiedostoon.

Hae osaamismerkkiä