29. Yhteenveto: Infra

Miten koulun rakenteita, energian- ja materian kiertoa voisi muuttaa kohti hiilineutraaliutta? Tässä tehtävässä tiivistät koko Infra-osion havaintojasi koulusi ja oman roolisi osalta.

Oppiaineet

Biologia, fysiikka, kemia, maantiede, yhteiskuntaoppi

Haastavuus: Taso kolme

Käyttötarkoitus

Tehtävän on tarkoitus koota aikaisemmissa Infra-osion tehtävissä hankittua osaamista. Mikäli aikaisempi tehtäviä ei ole tehty, voidaan sitä käyttää  tiivistävänä tehtävänä ja arvioinnin tukena koulurakennuksen ja hankintojen ilmastovaikutuksiin liittyen. Aikaa kannattaa tällöin varata Käsikirjan Infra-osioon perehtymiseen.

Tavoite

Opiskelija tunnistaa koulun rakenteiden merkittävimmät päästölähteet sekä niiden mittakaavan. Opiskelija osaa arvioida koulurakennuksen ominaisuuksien, koulun hankintojen ja digitalisaation  vaikutuksia päästöihin. Opiskelija esittää perusteltuja ratkaisuehdotuksia havaittuihin ongelmakohtiin innovoimalla ja suunnittelemalla itseä, koulua ja ilmastoa hyödyttäviä tekoja koulurakenteen päästövähennyksiin liittyen.

____________________________________________________________________

Tehtävänanto

1. Kerro lyhyesti, mitkä ovat mielestäsi sinun koulusi hiilineutraaliuden kannalta merkittävimmät kohdat muutokselle Infra-osiossa?

3. Testaa Excelissä toimivalla Koulun hiilijalanjälkilaskurilla (Infra-välilehti),  kuinka paljon koulun lämpötila ja vedensäästö vaikuttaa päästöihin? Kerro lyhyesti havainnoistasi. 

Tehtävä on osa Koulun ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuutta. Mikäli haluat kerätä osaamismerkkejä, tutustu ohjeisiin täältä ja hae merkkiä alta.Palauta tällöin vastaukset liitetiedostona tai linkkinä tiedostoon. Tästä tehtävästä merkin saamisen edellytyksenä on, että kaikista edeltävistä Infra-osion tehtävistä (20-28) on myös haettu osaamismerkki. 

Hae osaamismerkkiä