27. Rakenteellisia valintoja

Millaista ilmastotekoa koulusi tarvitsee infran osalta ja millaisen sinä haluaisit suunnitella? Tehtävässä kartoitetaan ja ideoidaan koulun hankintoihin liittyviä ilmastotekoja ja valitaan lopuksi kaksi kehittämiskohdetta tarkempaan suunnitteluun. 

Oppiaineet

Ideointia voidaan toteuttaa monialaisesti tai yhden oppiaineen sisällä (esim.FY2, GE1, BI3,YH1). Tehtävä kehittää monipuolisesti laaja-alaista osaamista oppiaineesta riippumatta. Taito-ja taideaineissa esimerkiksi musiikin tai kuvataiteellisten keinojen käyttö tuo ilmastotekoihin uutta näkökulmaa. 

Haastavuus: Taso neljä

Käyttötarkoitus

Tehtävä on mahdollista ottaa mukaan jaksolle, vaikka muita Infra-osion tehtäviä ei olisi tehty. Tällöin aikaa kannattaa varata kokonainen oppitunti, jotta Käsikirjan Infra-osioon ehtii perehtyä ennen ideointia. Yhdessä tehtävän 28 kanssa tarkempi suunnitelma laaditaan valmiiksi. Tehtävässä 39 valmiin suunnitelman toteutus voidaan käytännössä aloittaa.  

Tavoite

Opiskelija osaa innovoida itseään, koulua ja ilmastoa hyödyttäviä ilmastotekoja.

_______________________________________________________________________

Tehtävänanto

Perehdy tarkemmin erityisesti Käsikirjan Johdanto-osioon, varsinkin Yksilöstä yhteisöön -kappaleesta eteenpäin, sekä Infra-osion kappaleeseen Näkyykö hiilikädenjälkesi nyt ja tulevaisuudessa? Tee sitten tehtävät. Pohdi samalla oman koulusi tilannetta infran osalta.

1. Kartoita ideoita omasta infraan liittyvästä ilmastoteosta koulullasi. Käy läpi aiemmissa tehtävissä nousseita ongelmakohtia, Infra-osion tekstejä, alla olevia esimerkkejä tai ideoi itse oma ilmastotekosi. Kohteena voi olla esimerkiksi energianlähde, läppärien hankinta tai hiilensidonta. Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä ja mihin itse haluaisit vaikuttaa? Listaa esille nousseita ajatuksia.

Esimerkkejä: Vähähiilisen lämmön- tai sähkön tilanneselvitys, keskustelun järjestäminen koulun hankintojen vastuullisuudesta, läppärin hankintaketjun selvittäminen, lyhytelokuva salatuista energiasyöpöistä, koulutustapahtuman järjestäminen ilmastoystävälliseen digilaitteiden käyttöön, aloite päättäjille ekosähköön siirtymisestä, suunnitelma koulun pihan hyödyntämiseen hiilensidonnassa yhdessä paikallisen puutarhan kanssa jne.

2. Valitse kaksi kehittämiskohdettavalitset niistä kartoituksen jälkeen toisen tarkempaan suunnitteluun. Kirjoita molemmista muutaman lauseen kuvaus: Miksi tämä teko olisi tärkeä koulullanne? Miten se vaikuttaisi päästöihin? Miten sen toteuttaisit?

 3. Esittele teot rehtorille tai kurssia ohjaavalle opettajalle ja kysy, mikä kyseisten tekojen tilanne on koulullasi: onko näille asioille tehty jotain, voiko nyt edetä? Pohtikaa yhdessä, mikä olisi seuraava askel: voitko edetä jommassakummassa asiassa vai täytyykö valita jokin muu teko. Valitse lopuksi yksi teko.

 4. Kirjoita selvityksistäsi lyhyt yhteenveto: toimenpideideani, tärkeys, henkilökunnan kommentit. Seuraavassa tehtävässä laadit tarkemman suunnitelman.

Vastaaminen tapahtuu sovellutuksesta riippuen omiin muistiinpanoihin tai erilliseen tiedostoon. Tehtävä on osa Koulun ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuutta. Mikäli haluat kerätä osaamismerkkejä, tutustu ohjeisiin täältä ja hae merkkiä alta palauttamalla liitetiedosto tai linkki tiedostoon.

Hae osaamismerkkiä