26. Digiloikan päästöt

Miten digitalisaatio vaikuttaa koulun hiilijalanjälkeen? Tässä tehtävässä arvioit ja vertailet koulujen erilaisten digilaitteiden ympäristövaikutuksia.

Oppiaineet

Filosofia, fysiikka, kemia, opinto-ohjaus, yhteiskuntaoppi

Haastavuus: Taso kolme

Käyttötarkoitus

Sopii tehtäväksi oppitunnille. Pohdintakysymykset ja laitehankintojen pisteytyksen suunnittelemisen voi toteuttaa pareittain tai ryhmissä.

Tavoite

Opiskelija ymmärtää digilaitteiden hankinnan ja käytön keskeisimmät päästölähteet. Opiskelija osaa analysoida digilaitteiden elinkaarta ja arvioida koulun digitaalisaation vaikutuksia päästöihin. Opiskelija osaa perustella kantojaan opetuksen digitalisaatioon liittyen.

_______________________________________________________________________

Tehtävänanto

Lue erityisesti Käsikirjan Infra-osion kappaleet Digiloikka sähköistää koulun (s.60), Ravintoketjun huipulla on suuri vastuu (s.62) ja Kierrätys on lopussa (s.65). Vastaa sitten seuraaviin kysymyksiin.

3. Miten pisteyttäisit koulun laitehankinnat? Perehdy tehtävän alussa mainittuihin kappaleisiin ja arvioi elinkaaren aikaisia päästöjä. Luo kouluunne digilaitteiden hankintapisteytys nimenomaan ilmastopäästöjen näkökulmasta. Voit tuunata Oulun kaupungin päätelaitehankintoihin aiemmin käyttämää pisteytystyökalua tai laatia oman. Mistä saisi täydet ilmastopisteet? Pohdi myös parilla lauseella, mitä muita asioita on otettava hankinnoissa huomioon. Laadi lyhyt kriteeristö pisteytykselle.

Tässä esimerkissä kokonaispistemäärä on 100 pistettä (laatu 50 ja hinta 50 p.). Ympäristöarvot laatupuolella ovat yhteensä 7 pistettä: Virrankulutus max 1,5 pistettä Akun kesto max 1,5 pistettä Pakkausmateriaalien ympäristöystävällisyys max 0,5 pistettä Laitteiden ympäristöystävällisyys ja kestävän kehityksen periaatteet max 1,0 pistettä Pakkauksen koko ja syntyvä jätemäärä (Painotetaan 1,5 p tilavuus ja 1,0 p paino) max 2,5 pistettä. (Mukailtu. Lähde: Oulun Digi)

Vastaaminen tapahtuu sovellutuksesta riippuen omiin muistiinpanoihin tai erilliseen tiedostoon. Tehtävä on osa Koulun ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuutta. Mikäli haluat kerätä osaamismerkkejä, tutustu ohjeisiin täältä ja hae merkkiä alta palauttamalla liitetiedosto tai linkki tiedostoon.

Hae osaamismerkkiä