21. Rakenteiden päästöt

Mistä päästöt rakenteiden osalta muodostuvat? Miten energiamuoto, hankinnat tai huolto vaikuttavat päästöihin? Perehdy Käsikirjan Infra-osioon ja vastaa kymmeneen monivalintaan.

Oppiaineet

Fysiikka, kemia, maantiede, yhteiskuntaoppi

Haastavuus: Taso yksi

Käyttötarkoitus

Sopii tehtäväksi oppitunnille tai kotiin.

Tavoite

Opiskelija tunnistaa koulun rakenteiden merkittävimmät päästölähteet sekä niiden mittakaavan.

_______________________________________________________________________

Tehtävänanto

Lue Käsikirjan Infra-osio ja valitse sen jälkeen sopivin vaihtoehto monivalintakysymyksiin. Jokaiseen kysymykseen on vain yksi oikea vastaus.

1. Infran ilmastokestävyyteen liittyvät muutokset ovat ensisijaisesti 

a) opiskelijoiden vastuulla
b) opettajien vastuulla
c) koulutuksenjärjestäjän vastuulla

2. Infraan liittyvät päästöt muodostavat koulun hiilijalanjäljestä 

a) lähes 20 %
b) kolmanneksen
c) yli 50 %

3. Lukiolaisten ilmastoasenne-tutkimuksessa epäsuosituin keino vaikuttaa infraan oli 

a) opetustilojen lämpötilan lasku
b) siirtyminen energiatehokkaisiin laitteisiin
c) koulun siirtyminen uusiutuvaan energian käyttäjäksi

4. Koulurakennuksen koko elinkaaressa rakentamisen osuus päästöistä on
 
a) noin 20 %
b) noin 50 %
c) noin 65 %

5. Mitä lämmitystekniikkaa tavataan usein nykyisissäkin koulurakennuksissa 

a) öljylämmitystä
b) puulämmitystä
c) koksi eli hiililämmitystä

6. ICT-sektorin päästöt ovat viime vuosikymmeninä 

a) saatu energiatehokkuudella pienenemään
b) onnistuttu saamaan kuriin
c) kasvaneet nopeasti

7. Tietokoneen käytössä energiaa kuluttaa etenkin

a) monimutkaisten ohjelmistojen päivittyminen
b) liikkuvaan kuvaan perustuvat internetsisällöt
c) jatkuvasti kasvavat päätelaitteiden näytöt

8. Kouluille tärkein ilmastoteko digilaitteiden osalta on

a) hankkia niitä minimimäärä
b) huoltaa niitä säännöllisesti
c) kierrättää poistuva laitteisto ekotehokkaasti

9. Kenen vastuulla on tiedottaa hankinnoista kouluyhteisölle 

a) koulun johdon
b) opettajien
c) opiskelijoiden

10. Toimiva kierrätys on koululle

a) tärkein ilmastoteko
b) helpoin tapa vähentää päästöjä
c) oleellinen, mutta kovin pieni osa ilmastokestävyyttä

Vastaaminen tapahtuu sovellutuksesta riippuen omiin muistiinpanoihin tai erilliseen tiedostoon. Tehtävä on osa Koulun ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuutta. Mikäli haluat kerätä osaamismerkkejä, tutustu ohjeisiin täältä ja hae merkkiä alta palauttamalla liitetiedosto tai linkki tiedostoon. Voit vastata monivalintoihin myös suoraan hakemukseen.

Hae osaamismerkkiä