15. Muiden koulumatka

Millä muut tulevat kouluun ja miksi? Tee koulussasi kysely, jolla selvität opiskelijoiden koulumatkan kulkuneuvovalintoja ja lasket niiden perusteella päästömääriä. Analysoi tuloksia.

Oppiaineet

Fysiikka, liikunta, matematiikka, terveystieto

Haastavuus: Taso kaksi

Käyttötarkoitus

Sopii tutkimustehtäväksi oppitunnille.

Tavoite

Opiskelija osaa käyttää yksinkertaista aineistonkeruumenetelmää. Opiskelija osaa hyödyntää kerättyä aineistoa ja valmiita päästökertoimia laskiessaan liikkumisesta aiheutuvia päästömääriä. Opiskelija  analysoi tuloksia ja arvioi liikkumisvalintojen taustatekijöitä.

_______________________________________________________________________

Tehtävänanto

Perehdy Käsikirjan Liike-osioon ja erityisesti sivuihin 27–28 ja 34. Tee sitten tehtävät. Huom! Päästökerroin-taulukossa s. 44 on virhe. Oikein: junan keskim. päästöt 0,01.

1. Miten ikäisesi kulkevat kouluun? Laadi ja toteuta kysely vähintään kymmenelle ryhmäläisellesi ja vastaa siihen myös itse. Kyselyn voi laatia Formsiin seuraavien mallikysymysten pohjalta. Jos teette tehtävää oppitunnilla, yhden on järkevä laatia ja koordinoida kyselyn toteutusta. Pyytäkää vastaukset nimettöminä. 

2. Hyödynnä kyselyn  vastauksia. Mikä on keskimääräinen hiilijalanjälki ryhmäsi koulumatkoilla? Laske kilometrimäärien ja päästökertoimien avulla vastanneiden koulumatkan päivittäisestä hiilijalanjäljestä keskiarvo. Vertaa keskiarvoa oman liikkumisesi hiilijalanjälkeesi ja pohdi, mistä mahdollinen ero johtuu? Voidaanko oman kyselysi tulosten perusteella laskea arvio koko koulun liikkumisen hiilijalanjäljestä? Onko oma ryhmä edustava koko koulun tilanteesta?

3. Miksi kaikki eivät kävele kouluun? Hyödynnä kyselyn 2.-3. kysymysten vastauksia sekä Käsikirjan Liike-osion tekstiä. Nosta vastauksista 1–3 tärkeintä syytä. Mikä motivoisi vähähiilisiin kulkutapoihin?

Vastaaminen tapahtuu sovellutuksesta riippuen omiin muistiinpanoihin tai erilliseen tiedostoon. Tehtävä on osa Koulun ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuutta. Mikäli haluat kerätä osaamismerkkejä, tutustu ohjeisiin täältä ja hae merkkiä alta palauttamalla liitetiedosto tai linkki tiedostoon.

Hae osaamismerkkiä