12. Liikkumisen päästöt

Mistä päästöt liikkumisen osalta muodostuvat? Paljonko koulumatkoista, retkistä tai kuljetuksista aiheutuu päästöjä? Tehtävässä perehdytään Käsikirjan Liike-osioon, jonka perusteella vastataan kymmeneen monivalintakysymykseen. 

Oppiaineet

Fysiikka, kemia, liikunta, maantiede, matematiikka, terveystieto

Haastavuus: Taso yksi

Käyttötarkoitus

Sopii tehtäväksi oppitunnille tai kotiin.

Tavoite

Opiskelija tunnistaa kouluun liittyvät liikkumisen merkittävimmät päästölähteet ja niiden mittakaavan.

_______________________________________________________________________

Tehtävänanto

Lue lyhyt alustus sivustolta Liike-osioon sekä Käsikirjasta sivut 26-44 . Valitse sen jälkeen monivalintakysymyksiin (1-10) sopivin vaihtoehto tekstin perusteella. Jokaiseen kysymykseen on vain yksi oikea vaihtoehto. Huom! Päästökerroin-taulukossa s. 44 on virhe. Oikein: junan keskim. päästöt 0,01.

1. Mikä on liikkumisen osuus keskivertokansalaisen päästöistä? 

a) kolmannes
b) neljännes
c) viidennes

2. Millaisissa taajamissa kolme neljäsosaa suomalaisista asuu? 

a) yli 200 henkeä
b) yli 5000 henkeä
c) yli 101 000 henkeä

3. Mönkijät, mopot ja muut pienmoottorit aiheuttavat lukion liikennepäästöistä? 

a) valtaosan
b) puolet
c) noin kymmenyksen

4. Kuinka moni lukiolaisista liikkuu suositusten mukaisesti? 

a) 53%
b) 33%
c) 3%

5. Tutkitusti nopein kulkuneuvo taajamassa? 

a) polkupyörä
b) taksi
c) bussi

6. Mikä on amerikkalaisen huippuyliopiston mukaan paras tapa säilyttää terveytensä? 

a) etätyöskentely
b) kävellä
c) pyöräillä

7. Jos olet keskimääräinen kansalainen, liikut päivässä jalan tai pyörällä 

a) 3000 m
b) 2000 m
c) 1000 m

8. Lukioretkien toteuttaminen lentäen yleistyi 

a)1970-luvulla
b) 1990-luvulla
c) 2000-luvulla

9. Nykyinen hallitus haluaa vuosikymmeneen loppuun mennessä liikenteen päästöistä pois 

a) 30%
b) 50%
c) 66%

10. Suomalaisten kotitalouksen päästöt näyttävät 

a) vähenevän ympäristötietoisuuden lisääntyessä
b) lisääntyvän kotitalouksien elektroniikan vanhetessa
c) lisääntyvän kotitalouksien tulojen ja kulutuksen kiihtyessä 

 

Tehtävä on osa Koulun ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuutta. Mikäli haluat kerätä osaamismerkkejä, tutustu ohjeisiin täältä ja hae merkkiä alta. Palauta tällöin vastaukset liitetiedostona tai vastaamalla monivalintoihin suoraan merkkihakemuksella.

Hae osaamismerkkiä