11. Yhteenveto: Ruoka

Miten kouluruokailua voisi muuttaa? Tässä tehtävässä tiivistetään koko Ruoka-osio koulun ja oman roolin osalta.

Oppiaineet

Biologia, kemia, maantiede, matematiikka, yhteiskuntaoppi

Haastavuus: Taso kolme

Käyttötarkoitus

Tehtävän on tarkoitus koota aikaisemmissa Ruoka-osion tehtävissä hankittua osaamista. Mikäli aikaisempi tehtäviä ei ole tehty, voidaan sitä käyttää  ruokajärjestelmän ilmastovaikutuksiin perehtymisen jälkeen tiivistävänä tehtävä ja arvioinnin tukena. Vastaukset voi kirjoittaa itsenäisenä tehtävänä tai yhteisesti oppitunnilla.

Tavoite

Opiskelija tunnistaa ruokajärjestelmän ja kouluruokailun merkittävimmät päästölähteet sekä osaa arvioida ateriakokonaisuuksien päästöjä. Osaa tarkastella kouluruokailua ja siihen vaikuttavia tekijöitä monipuolisesti eri näkökulmasta ja visioida ruokamurroksen mahdollisuuksia koulullaan. Osaa esittää perusteltuja ratkaisukeinoja havaittuihin ongelmakohtiin.

_______________________________________________________________________

Tehtävänanto

1. Kerro lyhyesti, mitkä ovat mielestäsi sinun koulusi hiilineutraaliuden kannalta merkittävimmät kohdat muutokselle Ruoka-osiossa?

2. Mitkä ovat tärkeimmät ja tehokkaimmat keinot, joilla sinä voit vaikuttaa kouluruokailunne hiilijalanjälkeen? Entä koulun johto?

3. Testaa Excelissä toimivalla Koulun hiilijalanjälkilaskurilla , kuinka paljon liharuoan ja hävikin vähentäminen vaikuttaa päästöihisi.

Kerro lyhyesti havainnoistasi.

Tehtävä on osa Koulun ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuutta. Mikäli haluat kerätä osaamismerkkejä, tutustu ohjeisiin täältä ja hae merkkiä alta.Palauta tällöin vastaukset liitetiedostona tai linkkinä tiedostoon. Tästä tehtävästä merkin saamisen edellytyksenä on, että kaikista edeltävistä Ruoka-osion tehtävistä (3-10) on myös haettu osaamismerkki. 

Hae osaamismerkkiä