5. Lounaan hiilijalanjälki

Mistä koululounaan hiilijalanjälki koostuu? Tässä tehtävässä perehdytään kouluruoan pääraaka-aineiden päästöihin sekä vertaillaan kolmen eri aterian hiilijalanjälkeä. Apuna hiilijalanjälkien analysoimiseen toimivat Käsikirjan Ruoka-osio sekä tarvittaessa tehtävän yhteydessä annettu päästökertoimien hakutyökalu.  

Oppiaineet

Biologia, fysiikka, maantiede, matematiikka

Tehtävä tukee elinkaariajattelua ja ohjaa vertailemaan ruokajärjestelmän ympäristövaikutusten suuruusluokkia (BI3, GE1, FY2). Suuruusluokkien arviointiin voidaan soveltaa myös tarkempaan laskentaa.  

Haastavuus: Taso kolme


Käyttötarkoitus

Sopii tutkimustehtäväksi ja tukemaan toiminnallisuutta oppitunnilla. Tehtävää voidaan soveltaa pari-tai ryhmätyöksi ulottamalla tarkastelu esim. pidemmälle aikavälille ja kokoamalla tulokset lopuksi yhteen.  

Tavoite

Opiskelija osaa eritellä ja arvioida ateriakokonaisuuksien päästöjä


Tehtävänanto 

Perehdy ensin Käsikirjan sivuihin 9-12 ruoan päästöistä sekä sivun 22 taulukkoon ja tee sitten tehtävät.  

Etsi netistä tai käy valokuvaamassa koulunne ruokalista ruokalassa. Valitse listalta kolme koululounasta tarkempaa erittelyä varten. Näkyykö kyseisten lounaiden hiilijalanjälki valmiina ruokalistalla?  

Vaihtoehto a) hiilijalanjälki on laskettu valmiiksi ruokalistalle: Tarkastele kolmen koululounaan hiilijalanjälkeä tarkemmin. Erittele, mistä hiilijalanjälki koostuu kunkin lounaan kohdalla.  Arvioi, onko hiilijalanjälkimerkinnällä vaikutusta ruoan menekkiin: onko pienen hiilijalanjäljen ruoka suositumpaa? 

Vaihtoehto b) hiilijalanjälkeä ei ole laskettu valmiiksi ruokalistalle: Arvioi itse kolmen koululounaan hiilijalanjälki ja luokittele ne värikoodien mukaan. Käytä pohjana taulukkoa , jonka toiselta sivulta löydät värikoodien kriteerit. Lataa tiedosto itsellesi! Älä muokkaa alkuperäistä taulukkoa.

Hyödynnä arvioinnin apuna  Käsikirjan taulukossa (s.22) esitettyjä päästökertoimia (tarvittaessa lisää löytyy OpenCO2.net-hakupalvelusta).

Tallenna itsellesi muokkaamasi taulukko ja vastaa kysymyksiin. Mitä sait selville kolmen lounaan hiilijalanjäljistä? Tiivistä tulokset ja niiden perusteella havaitsemasi asiat.

Vastaaminen tapahtuu sovellutuksesta riippuen omiin muistiinpanoihin tai erilliseen tiedostoon. Tehtävä on osa Koulun ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuutta. Mikäli haluat kerätä osaamismerkkejä, tutustu ohjeisiin täältä ja hae merkkiä alta palauttamalla liitetiedosto tai linkki tiedostoon.

Hae osaamismerkkiä