4. Ruokavisioita

Miltä näyttää ja maistuu tulevaisuuden ruoka? Tehtävässä kuvitellaan muutos tulevaisuudesta käsin: aivan kuin se olisi jo todellisuutta.  Ruokamurrokseen tutustaan kahdeksan valmiin esimerkin (lyhyt teksti tai video) kautta.  Tehtävään vastataan joko arvioimalla kaikkien mahdollisuuksien hyviä ja huonoja puolia ideakilpailun tuomarina tai yhden mahdollisuuden osalta kuvitteelliseen haastatteluun vastaavana henkilönä koulultasi.  

Oppiaineet

Biologia, fysiikka, maantiede

Tehtävä esittelee käytännön esimerkkejä luonnontieteiden uusista innovaatioista edistää kestävää tulevaisuutta sekä tukee tavoitteita oppia arvioimaan mahdollisuuksia oman oppiaineen näkökulmasta.

Haastavuus: Taso kolme

Käyttötarkoitus

Sopii tutkimustehtäväksi ja tukemaan toiminnallisuutta osana oppituntia. Voidaan soveltaa pari-tai ryhmätyöksi.

Tavoite

Opiskelija osaa visioida ruokamurrosta omalla koulullaan ja tuoda perustellen esille visioiden hyviä ja huonoja puolia.


Tehtävänanto 

Huom! Valitse suoritustavaksi joko a tai b.  

a) Olet ideakilpailun tuomarina lukiollasi. Yksi seuraavista ideoista otetaan ensi vuonna käyttöön teidän lukiollanne. Tutustu, pisteytä paremmuusjärjestykseen ja kirjoita muutaman rivin arvio jokaisen hyvistä ja huonoista puolista. 

Esimerkki 1 Koulupuutarhat

Esimerkki 2 Green City Farm

Esimerkki 3 Biohiiltä ja luonnonkirjoa

Esimerkki 4 Hydroponinen salaattifarmi

Esimerkki 5 Valkuaiskasvien viljely

Esimerkki 6 Kaupunkilaisten oma pelto

Esimerkki 7 Proteiinia ilmasta

Esimerkki 8 Keinolihaa soluviljelmästä

b) Koulunne on valinnut ideakilpailun kautta yhden tavan toteuttaa ruokamurroksen. Koululle on tulossa paikallislehden toimittaja ja olet saanut pikakomennuksen osallistua haastatteluun. Perehdy nopeasti mutta syvällisesti yhteen yllä olevista esimerkeistä. Vastaa hyvin perustellen toimittajan seuraaviin kysymyksiin:

– Kuinka uusi ruoantuotantotapa päätyi koulunne käyttöön ja mihin haasteisiin sen on tarkoitus tarjota ratkaisuja?

– Miten se toimii käytännössä? Miten se on vaikuttanut koulun arkeen ja erityisesti ruokailuun?

– Kuinka hyvin uusi ruoantuotantotapa on onnistunut? Onko sillä ollut vaikutuksia päästöihin? Mitkä ovat sen hyvät ja huonot puolet?

Vastaaminen tapahtuu sovellutuksesta riippuen omiin muistiinpanoihin tai erilliseen tiedostoon. Tehtävä on osa Koulun ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuutta. Mikäli haluat kerätä osaamismerkkejä, tutustu ohjeisiin täältä ja hae merkkiä alta palauttamalla liitetiedosto tai linkki tiedostoon.

Hae osaamismerkkiä