31. Nopea muutos

Miten aiemmat kriisit ovat vaikuttaneet yhteiskuntaan? Kuinka nopea muutos on ollut mahdollista? Tässä tehtävässä pohdit keinoja kriisitietoisempaan käytökseen aiempien kriisien pohjalta. 

Oppiaineet

Äidinkieli, filosofia, historia, kielet, psykologia, yhteiskuntaoppi

Kielissä tehtävät sopivat laajuudeltaan ja teemoiltaan kirjoitettavaksi esim. englanniksi (ENA5) tai ruotsiksi (RUB12).

Haastavuus: Taso kolme

Käyttötarkoitus

Sopii tehtäväksi kotiin tai oppitunnille.

Tavoite

Opiskelija osaa arvioida kriisien merkitystä muutosten mahdollistajana kouluissa.

_______________________________________________________________________

Tehtävänanto

Perehdy Käsikirjan Asenne-osioon ja erityisesti kappaleeseen ”Voiko maailma muuttua oikeasti hetkessä?” sivuilla 95–96. Vastaa sitten seuraaviin kysymyksiin.

1. Pohdi lähipiiriäsi ja arvioi, olisivatko ihmiset valmiita öljykriisin tapaiseen energiansäästöön ”tästä ikuisuuteen”? Vastauksen pituus n. 100 sanaa.

2. Energian saatavuuden haasteet ja nouseva hinta kertovat, että energiakriisi on täällä taas. Kirjoita koulun vuosikertomukseen lyhyt kuvaus otsikolla ”Lukiomme toiminta viime talven energiakriisissä”. Vastauksen pituus n. 100 sanaa.

3. Arvioi lyhyesti, millaisia vaikutuksia nykyisellä energiakriisillä voisi olla ihmisten asenteisiin ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Vastaaminen tapahtuu sovellutuksesta riippuen omiin muistiinpanoihin tai erilliseen tiedostoon. Tehtävä on osa Koulun ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuutta. Mikäli haluat kerätä osaamismerkkejä, tutustu ohjeisiin täältä ja hae merkkiä alta palauttamalla liitetiedosto tai linkki tiedostoon.

Hae osaamismerkkiä