23. Meidän ja muiden koulut

Miten koulut eroavat toisistaan infran osalta? Tässä tehtävässä vertailet kouluja ilmastonäkökulmasta esimerkiksi energiamuodon, rakennusmateriaalin ja sijainnin osalta.

Oppiaineet

Fysiikka, maantiede, yhteiskuntaoppi

Haastavuus: Taso neljä

Käyttötarkoitus

Sopii tehtäväksi oppitunnille. Kysymyksiä voi soveltaa ja miettiä pareittein tai ryhmissä, erityisesti kysymykset 2 ja 4.

Tavoite

Opiskelija osaa arvioida koulurakennuksen ominaisuuksien vaikutusta päästöihin sekä keksiä uusia, opiskelijoita osallistavia tapoja hyödyntää koulurakennuksen ympäristöä hiilensidonnassa tai puhtaan energian tuottamisessa.

_______________________________________________________________________

Tehtävänanto

Perehdy Käsikirjan Infra-osioon, erityisesti kappaleisiin Kohti energiatehokasta koulua (s.53), Hyvinvointia rakenteisiin (s.57) ja Rakenteisiin piilotetut luonnonvarat (s.66). Vastaa seuraaviin kysymyksiin.

1. Selvitä oman koulusi perustiedot infran osalta: oppilasmäärä, rakennusvuosi, päämateriaali, neliömäärä, lämmön- ja sähkönlähde. Kirjaa myös ylös, onko koulussanne oma ruokala ja sijaitseeko koulu haja-asutusalueella, pienessä taajamassa vai kaupungin keskustassa. Mikäli koulunne tietoja ei löydy Koulun korjausopas-sivustolta, kysy apua opettajaltasi. 

2. Pohdi jokaisen perustiedon kohdalla, miten se vaikuttaa koulunne ilmastotyöhön? Millaisia hyviä ja huonoja puolia niissä on? Esim. kaukaisen sijainnin tai rakennuksen iän edut ja haitat ilmastotyölle? Huomioi myös mahdollisesti Ruoka- ja Liike-osioissa nousseet kehityskohteet tai jo edistetyt asiat. Esim. kuinka oman ruokalan puuttuminen vaikuttaa päästöjen vähentämiseen? Tiivistä löytösi esim. ranskalaisin viivoin tai käsitekarttaan.

Vastaaminen tapahtuu sovellutuksesta riippuen omiin muistiinpanoihin tai erilliseen tiedostoon. Tehtävä on osa Koulun ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuutta. Mikäli haluat kerätä osaamismerkkejä, tutustu ohjeisiin täältä ja hae merkkiä alta palauttamalla liitetiedosto tai linkki tiedostoon.

Hae osaamismerkkiä