Reitit

Reitit

Millaisia reittejä voisimme valita päästäksemme nykytilasta visioon? Miten reitistä muodostuu sellainen, että sen kulkeminen on mahdollista sopivalla haasteella? Reitit-osiossa valitaan koulun ilmastokuntoa kohentavia tekoja kouluruokailun, liikkeen, infran ja asenteen osalta sekä arvioidaan näiden tekojen mittakaavaa ja vaikutusta päästöihin. Tavoitteet asetetaan eri aikaväleille kohti vuotta 2030 ja suunnitellaan tarkemmin, miten ja kenen toimesta tekoja tuodaan osaksi kouluarkea.

Miten aloittaa reittien laatiminen?

Lähtekää liikkeelle kertaamalla työryhmänne kanssa nykytilan kartoituksen tulos sekä luomanne visio vuodesta 2030.  Perehtykää tehtävien osioissa esitettyihin kysymyksiin ja suunnitelkaa, miten lähdette hakemaan niihin vastauksia.  Tekojen mittakaavan ja päästöjen suuruusluokkien arviointiin saatte apua Koulun hiilijalanjälkilaskurista sekä Käsikirjasta. Jotta saatte ilmastotyönne etenemisen esille, hakekaa lopuksi osaamismerkkiä  sekä päivittäkää vastuuhenkilön toimesta tiedot kouluprofiiliinne.

Tehtävät

Täältä löydätte Reitit-merkin kysymykset sisältävän ladattavan tiedoston  helpottamaan työskentelyä. Voitte vastata suoraan lataamaanne tiedostoon ja palauttaa sen liitteenä osaamismerkkihakemusta varten.

Lataa osioiden kysymykset

Reitit – Kohti Hiilineutraalia Koulua -merkki on osa Kohti Hiilineutraalia Koulua -osaamismerkkiperhettä, joka koostuu yhteensä neljästä merkistä. Se on tarkoitettu oppilaitosten tiekartan luomiseen kohti hiilineutraaliutta ja on osa Koulun korjausopas -sivustoa.