2. Koulu systeeminä

Mitä systeeminen muutos tarkoittaa koulun tasolla? Tehtävässä Käsikirjan Johdannosta luetaan osio, jossa tarkastellaan koulua omana yhteisöllisenä järjestelmänä ja osana laajempia kokonaisuuksia. Lukemiseen jälkeen tiivistetään vastaus annettuihin kysymyksiin.  

Oppiaineet

Historia, opinto-ohjaus, yhteiskuntaoppi

Haastavuus: Taso yksi

Käyttötarkoitus

Soveltuu oppiainekohtaisesti esim. oman roolin, urapolun tai kouluyhteisöjen aseman pohtimisessa muuttuvassa yhteiskunnassa. Sopii tehtäväksi oppitunnille tai kotiin.

Tavoite

Opiskelija perehtyy kouluun osana systeemisistä muutosta ja osoittaa osaamista tiivistämällä ja selittämällä asian omin sanoin.


Tehtävänanto 

Lue Käsikirjan Johdanto-osiosta sivut 3-9 ja vastaa kysymyksiin. 

a) Koulu voi toimia muutoksen veturina myös hiilineutraalin maailman rakentamisessa, sillä koulu on kytköksissä ympäröivään maailmaan useiden kytkösten kautta. Listaa vastauksessasi näitä kytköksiä esim. seuraavien kysymyksien kautta. 1) Mitkä asiat ympäröivässä yhteiskunnassa vaikuttavat koulun hiilineutraalisuuspyrkimyksiin? Mikä estää, mikä tukee? 2) Millaisia vaikutuksia koulun hiilineutraalisuudella olisi ympäröivään maailmaan?  Tiivistä vastaus yhteen kappaleeseen tai tee esim. käsitekartta, jossa keskellä on ”hiilineutraali koulu”, johon piirrät nuolia kohti (1) ja poispäin (2).

Tehtävää voi halutessaan jatkaa pidemmälle pohtimalla näiden kytköksien keskinäisiä yhteyksiä: esim. 1) ”rahanpuute estää koulun muutosta” 2) ”hiilineutraali koulu säästää koko kunnan resursseja”. Millaisia syy-seuraussuhteita näet näiden kahden väitteen välillä? Entä muiden löytämiesi kytkösten?

Vastaaminen tapahtuu sovellutuksesta riippuen omiin muistiinpanoihin tai erilliseen tiedostoon. Tehtävä on osa Koulun ilmasto-osaaja -osaamismerkkikokonaisuutta. Mikäli haluat kerätä osaamismerkkejä, tutustu ohjeisiin täältä ja hae merkkiä alta palauttamalla liitetiedosto tai linkki tiedostoon.

Hae osaamismerkkiä