Ohjekirja

Tervetuloa Koulun korjausoppaan käyttäjäksi! Tässä oppaassa emme keskity tekemisiisi kotona emmekä koita pelastaa koko maailmaa, vaan keskitymme kouluyhteisöösi. Tarkoituksena on tuunata omasta koulustasi ilmastoystävällisempi.  Pääset tutustumaan koulun korjaamiseen eri näkökulmista: koulun rooli suuressa kuvassa, koulun merkittävimmät päästölähteet ja niihin vaikuttaminen, koulusi kehitys- ja kehumiskohteet ja koulusi yhteinen matka tavoitteisiin.

Testattava versio oppaasta on valmistunut! Valtakunnallinen, lukioväen ja asiantuntijoiden kommentoima versio julkaistaan pilottilukuvuoden jälkeen kesällä 2022. Pysy kuulolla ajankohtaisista uutisista täällä.

Ohjekirjan sisältö:

Oppaan sisältö:

Alla oppaan sisältö lyhyesti.

 1. JOHDANTO Miksi koulua pitää korjata?
 2. RUOKA Mitä hiilineutraalissa koulussa voi syödä?
 3. LIIKE Voiko tehdä kouluretkiä, jos ei saa saastuttaa?
 4. INFRA Tarvitaanko energiansäästöön lisää laitteita?
 5. ASENNE Kuka korjaa meidän koulun, jos ei me?
 6. OPISKELIJAN MERKIT (TEE-SE-ITSE) Millaisella osaamisella sinä kuljetat koulua oikeaan suuntaan?
 7. KOULUYHTEISÖN MERKIT (MUTTA-YHDESSÄ) Rakennammeko hiilineutraalin koulun yhdessä?

Opiskelijalle

Koulun korjausoppaan Opiskelijan merkit -osio on väline näyttää ja hankkia lisää laaja-alaista ilmasto-osaamista osana lukio-opintoja uudenlaisen osaamismerkkijärjestelmän kautta – muuttaen samalla askel askeleelta koulua kestävämpään suuntaan. Tehtävät on luotu uuden opetussuunnitelman laaja-alaisiin pohjaten ja ne muodostavat lukio-opintojakson (kurssin) laajuisen kokonaisuuden. Voit tehdä myös vain osan merkeistä.

Miten Korjausopasta käytetään? Tutustu teemoihin, näytä osaamisesi, hanki suoritus.

 • Tutustu teemaan osiosivulla (Johdanto, Liike, Ruoka, Infra, Asenne).
 • Näytä ilmasto-osaamisesi suorittamalla osaamismerkkejä:
  • joko kertomalla liitetiedostoilla jo aiemmin hankkimastasi ilmasto-osaamisesta esim. järjestötoiminnan kautta
  • tai suorittamalla merkkejä osana oppitunteja opettajien ohjeiden mukaan
  • tai suorittamalla merkin saamiseksi itsenäisesti Koulun ilmasto- osaamismerkkitehtäviä Opiskelijan merkit -sivun kautta.
 • Perehdy tarvittaessa syventäviin tietoihin Taustatieto-oppaan avulla (linkki oppaaseen Opiskelijan merkit -sivulla).
 • Suorita kokonaisuudesta lukiokurssi sopimalla asiasta rehtorisi/vastuuopettajasi kanssa.
 • Voit lisäksi täydentää ilmasto-osaamistasi esim. seuraavilla mielenkiitoisilla kursseilla:

Huom! Lukuvuonna 2021-2022 Korjausoppaan osaamismerkit ovat ensisijaisesti pilottilukioille. Mikäli olet kiinnostunut, ota ihmeessä yhteyttä ja katsotaan, onnistuisiko kurssin suorittaminen sinun lukiossasi. Tehtävät ovat toki kaikille avoimia. Korjausopas on lukuvuoden 2021-2022 testikäytössä, joten ota meihin yhteyttä hyvin pienellä kynnyksellä, mikäli tulee ongelmia tai keksit paranneltavaa! Tarkoitus on saada Koulun korjausopas valtakunnalliseen käyttöön pilottivuoden jälkeen.

Opettajalle

Kuinka Korjausopas edistää koulun ilmastotyötä ja opetussuunnitelmien toteutusta? Miten sitä voi hyödyntää opetuksessa?

Tutustu osaamismerkkeihin oheisista ohjevideoista: Ohjevideo opiskelijoille ja Ohjevideo kouluyhteisöille sekä yleinen ohjevideo.

Hei opettaja, toivomme kommenttejasi sivustosta ja merkeistä nyt testivaiheessa! Osaamismerkkilista,  merkit Word-tiedostoina,  taustaopas, tiivistys merkkien sisällöstä, oppiainekohtaiset vinkit sekä ppt-esitys oppaasta löytyy tästä Drive-kansiosta.  

Alla vinkkejä osaamismerkkien käyttöön erityisesti lukioon. Jos keksit tapoja hyödyntää opasta muilla kouluasteilla tai organisaatioissa, kerrothan meille, niin lisäämme vinkkejä kansioon muidenkin iloksi. Voit kommentoida tiedostoihin suoraan, täyttää palautelomakkeen täällä tai laittaa meille viestiä.

 • Voit käyttää osaamismerkkitehtäviä (Opiskelijan merkit) tai niiden yhdistelmiä oppitunneilla: lue merkkihakemuksesta merkin osaamistavoite ja sovella vapaasti! Ne toteuttavat esim. uuden LOPS:n laaja-alaisia tavoitteita. Tee aiheeseen liittyvä tehtävä luokalle ja myönnä opiskelijaryhmälle merkit kerralla. (Em. Drive-kansiossa ohjeistusta eri oppiaineisiin, tulossa lisää).
 • Voit arvioida opiskelijoiden itsenäisesti tekemiä osaamismerkkisuorituksia Open Badge Factoryn kautta.
 • Voit pitää kurssin kaikista Tee-se-itse -sivun osaamismerkeistä.
 • Voit lisäksi tarjota opiskelijoille mahdollisuutta muihin meidän ja yhteistyökumppaniemme rakentamiin ilmastoaiheisiin kursseihin:
 • Huomioi myös hankkeessa aiemmin tehdyt ilmasto-oppimateriaalit, joissa on mm. Ruoka-aiheisia monialaisia kokonaisuuksia.
 • Hox. loistavat materiaalit esim. monialaisista kokonaisuuksista ja eri oppiaineiden näkökulmasta Open ilmasto-oppaassa
 • Opettajat voivat lisäksi osallistua Kouluyhteisön merkit -osioon eli koulun yhteisen Tiekartan laatimiseen kohti hiilineutraaliutta (lisätietoja alla kohdassa Kouluyhteisölle).

Huom! Lukuvuonna 2021-2022 Korjausoppaan osaamismerkit ovat ensisijaisesti kuudelle pilottilukiolle. Mikäli olet kiinnostunut käyttämään osaamismerkkejä opetuksessasi, ota ihmeessä yhteyttä. Tehtävät ovat toki muutoin vapaasti käytettävissä. Korjausopas on lukuvuoden 2021-2022 testikäytössä, joten ota meihin yhteyttä hyvin pienellä kynnyksellä, mikäli tulee ongelmia tai keksit paranneltavaa! Tarkoitus on saada Koulun korjausopas valtakunnalliseen käyttöön pilottivuoden jälkeen.

Kouluyhteisölle

Miten osallistaa kouluyhteisö muutokseen kohti kestävämpää koulua?

Korjausoppaan Kouluyhteisön merkit -osio tuo työkaluja koulun muuttamiseksi vähähiiliseen suuntaan käyttäen koulua oppimisympäristönä sekä osallistaen mahdollisuuksien mukaan kaikkia koulun toimijoita ja sidosryhmiä. Matkalla kestävyyteen voi käyttää apuna Koulun korjausoppaan opiskelijoiden osaamismerkkejä tietotaidon lisäämiseen sekä Kouluyhteisön merkkejä yhteisen kartoituksen, vision ja reittien – eli Tiekartan – tekemiseen.

Korjausoppaan Tiekartta-osio on koko koulun kehittämiseen tarkoitettu työkalu ja verkkoympäristö, jota päivittävät koulun sovitut vastuuhenkilöt johdon ja opettajien puolelta – koulun Tiekartta-työryhmä. Sivuilla voi tutustua muiden koulujen suunnitelmiin, jakaa ideoita ja käytänteitä sekä pysyä kartalla siitä, miten matka kohti hiilineutraaliutta sujuu. Koulun Tiekartta -toimintamalli ja Koulun hiililaskuri -demo valmistuvat vuoden 2022 aikana. Pilottilukuvuoden 2021-2022 jälkeen Tiekartta-sivut avataan myös muille kuin pilottikouluille. Pilottivuonna 2021-2022 on tarkoitus luoda Koulun oman Tiekartan tarkempi konsepti:

 • Kartoitus nykytilanteesta
 • Toimenpidesuunnitelma tavoitteisiin pääsemiseksi
 • Visio hiilineutraalista koulusta

Lisätietoja Kouluyhteisön merkit -sivulla.

Huom! Lukuvuonna 2021-2022 Korjausoppaan Tiekartta-osio on tarkoitettu testattavaksi vain pilottilukioille. Mikäli olet kiinnostunut hankkimaan tunnukset ja oman kouluprofiilin, ota ihmeessä yhteyttä. Testivuoden jälkeen Koulun Tiekartta -sivut on tarkoitus tarjota kaikkien koulujen käyttöön.

10 kohdan tiivistys

Miten Koulun korjausopas tiivistyy 10 ydinkohtaan, joilla koulua voisi korjata kohti hiilineutraaliutta?

 1. Yhdessä muutos: yhteisön voiman korostaminen perinteisen yksilö- ja globaaliajattelun sijaan
 2. Koulun tehtävä: kestävän tulevaisuuden kasvatuksen ensiarvoisuus
 3. Ruoan alkuperä: ilmastoystävällisen ruoan osuuden selvittäminen, saatavuuden parantaminen linjastolla
 4. Ruokahävikki: hävikin ja menekin seuranta, tulosten hyödyntäminen
 5. Koulumatkat: vähähiilisten kulkutapojen käytön mahdollistaminen ja niihin kannustaminen
 6. Kouluretket: retkien päästökartoitukset ja vähennykset, lähiympäristön ja yhteisöllisyyden hyödyntäminen
 7. Kohtuukäyttö: hankintojen ja digitaalisuuden tarve- ja päästökartoitus, kouluinfra oppimisympäristönä
 8. Mittakaavat: kouluinfran eri kokoisten ilmastotekojen kohdistaminen ikä- ja vastuutason mukaan koulun toimijoille
 9. Asenneilmapiiri: tunne- ja vuorovaikutustyöskentely, dialoginen ja argumentoiva keskustelu, historian ja visioinnin opit
 10. Toimintakulttuuri: opetussuunnitelmien ja strategioiden puheet yhteisiksi teoiksi, teot esille ja muille hyödynnettäviksi, oman ilmasto-osaamisen tunnistaminen

Teemoja voi viedä käytäntöön esim.

 • Opetuksessa ja arjessa, ks. lisää kohta Opettajalle yllä
 • Perustamalla Korjaustiimejä opiskelijoista, opettajista ja muista koulun toimijoista, jotka kartoittavat, suunnittelevat ja toteuttavat tekoja
 • Järjestämällä säännöllisesti yhteisiä Koulun korjauspajoja, joissa asioita edistetään yhteistyössä eri tahojen kanssa

Miksi Koulun Korjausopas?

Suomessa ei ole vielä yhtään toisen asteen koulua, jonka toimintaa ohjaisivat ekososiaalisen sivistyksen ja kestävän kehityksen periaatteet. Löydät teemat opetussuunnitelmasta, mutta koulun arkeen siirtyessään ne kuivahtavat hyvää tarkoittavaksi jargoniksi. Jos toimintaa syntyy, niin kyseessä on usein pistemäinen tapahtuma, jolla ”piristetään” kouluarkea. Toinen toimintamalli on vyöryttää opiskelijoiden päälle jokaisessa oppiaineessa samaa perussisältöä esim. ilmastokriisistä. Oppijat alkavat inhota ja kaihtaa ilmastoaiheita.

Usein syynä on aikuisten oma hämmennys aihealueen edessä. On vaikea kertoa nuorille tulevaisuudesta, joka voi olla huonompi kuin tämä päivä. On vaikea opettaa, kun ei tunne hallitsevansa pirullisen monimutkaista kokonaisuutta. On vaikea ajatella melkein kaikki uusiksi. On helpompaa tehdä aivan kuin ennenkin. Mutta se ei voi enää olla ammattikasvattajalle vaihtoehto.

Oppaamme haluaa osoittaa opiskelijoille ja henkilökunnalle sen tosiasian, joka kulutusyhteiskunnassa helposti sivutetaan. Kaiken toiminnan reunaehdot asettavat materian ja energian saatavuuteen liittyvät tekijät. Lämpö, vesi, puhdas ilma, valaistus, ruoka ja sähkö. Ne ovat hankkeemme fyysinen oppimisympäristö, joka elää tällä hetkellä aivan kuin piilotettuna todellisuutena kouluilla. Tähän liittyy myös ns. valinta-arkkitehtuuri, koulukulttuurin luoma näkymätön ohjausmekanismi, joka saa koulun johdon esimerkiksi toteuttamaan opintomatkat lentäen ja opiskelijat valitsemaan punaista lihaa kasvisten sijasta.

Koulun korjausoppaan pedagoginen idea on yksinkertainen. Me kaikki elämme yhteisöissä ja rakenteissa, jotka ohjaavat toimintaamme. Muuttamalle yhdessä näitä rakenteita opimme ilmiöstä, havaitsemme arkielämämme ekologiset reunaehdot, osoitamme muutoksen mahdollisuuden ja mikä tärkeintä – toimimme vihdoin.

Ilmastolukiot-hanke jatkaa Ilmastonmuutos lukioihin! -huutavan hymiön jalanjäljissä. Aiempi hanke teki tärkeää taustatyötä 24 Pohjois-Pohjanmaan lukiossa: loimme yhdessä verkostoja ja materiaaleja, herättelimme ajatuksia ja kartoitimme kipukohtia. Nyt on aika ryhtyä konkreettisiin toimiin hiilijalanjäljen pienentämiseksi edelläkävijälukioissamme: tarvitaan vaikuttavia ilmastotekoja.

www.ilmastolukiot.fi

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä Ilmastonmuutos lukioihin! -sivujen kautta yhteydenottolomakkeella.

Ajankohtaista

Tutustu Koulun korjausoppaan, Koulun Tiekartan ja Koulun hiililaskurin etenemiseen kotisivujemme Ajankohtaista-sivuilla.

In English / På svenska

This is the Repair Manual for Schools! English version now available here! Materials translated later. Read the newest article on our website: From talk to action. General information in English on our website.

Mer information på svenska år 2022…